Aktier

En aktie är en ägarandel i ett företag. Äger du en aktie i ett företag så är du också delägare i företaget. För att du ska kunna köpa aktier i ett företag så behöver det vara ett aktiebolag. Företagets aktier behöver också vara listade på börs eller annan handelsplattform. 

Anledningen till varför ett företag vill ge ut aktier är för att de vill finansiera sig. Detta kan de behöva göra när företaget startas eller när de ska expandera sin verksamhet.

Artiklar och inlägg

Här hittar du allt om aktier. Från definition till utdelning och avkastning.

Hur fungerar en aktie?

När du köper en aktie i ett bolag så blir du alltså delägare. Efter att du köpt aktien kommer du att bli registrerad som ägare i företagets aktiebok. Detta sker automatiskt oftast av din bank och är inget du behöver tänka på. Har du köpt aktien på en kapitalförsäkring står dock inte du som ägare i aktieboken. 

Förr när du köpte en aktie så fick du ofte en form av “bevis” i pappersform. Detta får du inte längre utan allt sker digitalt och sparas i en databas. Du får däremot en avräkningsnota dock inte i papper. Där framgår det hur många aktier du köpt eller sålt, till vilken kurs och när detta skedde. Den kan du ofta se på ditt konto hos den aktör där du handlar aktier. 

Vid rätt typ av aktie så har du dessutom rätt att gå bolagsstämmor. Där kan du ställa frågor till ledningen och ofta bjuds det på kaffe och något lättare att äta. Där träffar du också andra aktieägare och kan vara med och påverka viktiga beslut. Företagen brukar ha sin bolagsstämma på våren. Om något stort händer i företaget kan de behöva kalla till en extra bolagsstämma för att besluta något. 

Ju fler aktier i ett bolag du köper desto fler andelar får du och ju större del av företaget äger du.

Är du nybörjare och vill lära dig hur du börjar med aktier kan du läsa artikeln om det här.

Varför ger ett företag ut aktier?

Anledningen till varför ett företag vill ge ut aktier är för att de vill finansiera sig. Detta kan de behöva göra när företaget startas eller när de ska expandera sin verksamhet. 

Skulle företaget låna av en bank istället så behöver de betala ränta. Företaget skulle också behöva betala tillbaka lånet, även kallat amortera. När ett företag ger ut aktier istället så byter de en del i sitt företag mot pengar. De behöver alltså inte amortera skulden och inte heller betala ränta. Priset är dock att en del av företaget får nya ägare. 

Första gången som företaget noteras på börsen så tillfaller pengarna för försäljningen av aktier dem. Efter att de betalat av lite kostnader som tillkommer vid börsintroduktion så är resten av pengarna de som företaget får. Efter första försäljningstillfället så hamnar aktierna på en “andrahandsmarknad” och det är som investerare köper och säljer aktierna. Det är alltså inte företaget som säljer aktierna du köper utan det är någon annan investera som är säljare.

Olika typer av aktier

Det finns flera olika aktier, dessa kallas A, B och C-aktier samt preferensaktie. Preferensaktier kallas inte för stamaktier men resten gör. Bokstaven, alltså A, B eller C avgör din rösträtt på bolagsstämmor. Vanligtvis brukar A-aktierna ge rätt till fler röster på en bolagsstämma. Exempelvis kan en A-aktie vara värd 10 röster och en B eller C-aktie är värd 1 röst. Aktieutdelningen är dock densamma oavsett vilken bokstav din aktie har.

Vad är en rösträtt?

Som vi nämnt tidigare så har företag bolagsstämmor där de gör olika beslut. För att ta ett beslut behöver man rösta. Det är där rösträtterna kommer in i bilden. Har du alltså fler rösträtter kan du påverka företaget mer. En vanlig investerare har dock ofta väldigt få rösträtter och kan sällan påverka så mycket själv. Det finns ofta stora ägare som fonder och banker som sitter inne på fler rösträtter.

Vad är en preferensaktie?

Preferensaktie nämnde vi också tidigare som en typ av aktie. En preferensaktie ger dig rätt till utdelning innan de andra typerna av aktier får. De har också ofta en förutbestämd utdelning. Det har man inte i dem andra typerna utan där kan den variera. Preferensaktier ses ofta som en form av obligation. Aktiekursen har inte heller samma potential tack vare att utdelningen redan är förutbestämd. 

Alla företag har inte preferensaktier så är det något du är sugen på så får du kolla upp om företaget har det. Många av fastighetsbolagen har på senare tid noterat preferensaktier. 

Vilken typ av aktie ska man välja?

Vilken typ av aktie du ska välja beror mycket på hur du har tänkt att investera och hur aktiv du vill vara. Gillar du att vara med på bolagsstämmor och säga vad tycker samt hjälpa företaget framåt? Då kanske du ska välja en A-aktie som brukar ge dig rätt till fler rösträtter. 

För den stora majoriteten räcker det dock att vara investerad i företaget och ta del av dess kursutveckling. Då passar B och C-aktier optimalt. 

I A-aktier brukar det vara lägre omsättning av aktier. Detta innebär att färre aktier säljs och köp än i B och C-aktier. Som småsparare kan det vara skönt att när man väl vill sälja så finns det folk som vill köpa. I A-aktier finns det färre köpare och det ta längre tid att få aktierna sålda.

Ifall ett företag har utdelning så delas pengar ut till aktieägare och den har du rätt till oavsett om du äger A, B eller C-aktier. Mer om detta kan du läsa här.

Hur går en aktie upp i värde?

En akties värde bestäms om för vilket pris säljare och köpare kommer överens om att byta ägare av 1 aktie. Det är precis som mycket annat, utbud och efterfrågan styr priset. 

Priset på en aktie i ett företag speglar hela tiden vad marknaden tror om bolaget. Ett bolag kan därför få en högre värdering på många olika sätt. Marknaden kan väga in en stor potential för företaget, exempelvis en ny marknad. Den tar också hänsyn till hur vinsten och hur ekonomin i bolaget ser ut. Efter man väger in alla aspekter så skapas ett pris. 

En aktie går upp i värde när efterfrågan ökar. Utbudet av aktier i bolaget är alltid densamma så utbudet står still. Om fler lockas av bolaget så blir efterfrågan större och aktiekursen går upp. 

Det finns alltså flera olika saker som kan påverka om aktien går upp i värde eller inte. Den allra vanligaste är dock att vinsten påverkar företagets aktiekurs. En ökad vinst betyder också oftast en högre aktiekurs. 

Ett annat sätt att tjäna pengar på aktier är att man tar del av utdelningen. Utdelningen är när företaget delar ut föregående års vinst. En vanlig utdelning är på 2-3% av aktiekursens värde. Även om aktiekursen inte rör sig ett smack kan du ändå tjäna lite pengar. Återinvesterar du utdelningen kan du dessutom få en riktigt bra avkastning i det långa loppet. 

Varför vill man köpa aktier?

Det korta och enkla svaret är för att man vill tjäna pengar. Börsen i Sverige har i genomsnitt gett en avkastning på 8% per år. Vissa år har det gått ner och andra år har det gått upp. I slutändan så har börsen ändå avkastat 8% per år om man ser över ett historiskt perspektiv. 

En annan anledning är ränta på ränta effekten som Albert EInstein kallade för det åttonde underverket. Ett exempel på ränta på ränta effekten är om du har 1000 kronor investerat på börsen. På dessa 1000 kronor får du första året 10% avkastning, då har du 1100 kronor. På dessa 1100 kronorna får du andra året 10% istället för 10% på 1000 kronor som du fick året innan. Du får alltså ränta på de pengar som du fick ränta på året innan. RÄnta på ränta är viktigt om du vill bli rik på aktier. 

Aktier är också ett perfekt sätt att låta dina intjänade pengar skapa nya pengar. Det är ofta det som skiljer de rika från de mindre rika, rika personer använder sina pengar för att tjäna pengar. De mindre rika konsumerar upp de eller lägger de på bankkontot.

Att handla med aktier innebär också risker som du kan läsa mer om här.

Vart kan man köpa aktier?

Du kan köpa aktier hos de flesta banker. Alla stora banker tillhandahåller möjlighet till att investera i aktier.

Det finns också 2 stycken aktörer som är särskilt inriktade på att spara och investera. Dessa är Avanza och Nordnet. Det är också dessa jag rekommenderar att man investerar i aktier genom. Det är gratis att bli kund hos de båda. Det som gör de bra är att de har stort fokus på sparande och investeringar. De har också bra erbjudanden till de som blir kund hos dem. De båda erbjuder 0 kronor i courtage under en viss period när du börjar. Courtage är den avgift man får betala när man köper och säljer aktier.

Vill du lära dig vad en Aktiefond är så kan du läsa den här.

Är du intresserad om vilka aktieböcker som är bra kan du läsa om det här.