Vad är en aktie?

Enkelt förklarat är en aktie en ägarandel i ett företag. När du äger en aktie är du också delägare i företaget. För att du ska kunna köpa aktier i företaget krävs det att det är ett aktiebolag. det krävs också att aktierna är noterade på en börs. 

Varför väljer företag att börsnoteras? Det allra vanligaste är att man vill finansiera bolaget. Detta kan man behöva göra när man startar upp företaget eller senare i processen när man exempelvis vill expandera till olika marknader. 

Mer om vad en aktie är kan du läsa här.

Vad är en fond?

En fond består av ett antal värdepapper som exempelvis aktier eller räntebärande värdepapper. Det fonden gör är att den investerar i olika värdepapper, investerar den i aktier så investerar den i flera olika företag. När dessa värdepapper, i detta fall aktier ger avkastning så tjänar fonden pengar som den i sin tur kan ge till de som investerat i fonden. 

En fond styrs och kontrolleras av en fondförvaltare. Är fonden riktigt stor kan det finnas flera fondförvaltare. Bakom fondförvaltare står ett fondbolag som äger fonden. Till sin hjälp har fondförvaltaren ofta en analytiker eller liknande som kan hjälpa en med investeringarna. Beroende på om fonden är passivt eller aktivt förvaltad så har fondförvaltaren olika mycket att göra. En passivt förvaltad fond behöver inte jobbas på lika mycket efter att den har startat. Detta då mycket av det som sker i fonden sker automatiskt. En indexfond är ofta en passivt förvaltad fond och vad en indexfond är kan du läsa här.

När du investerar i en fond så köper du fondandelar. Detta innebär i praktiken att du äger andelar i fonden och att fondens vinster/förluster kommer att tillfalla dig i den skala som du äger andelar. Äger fonden 20 aktier så innebär det att du indirekt blir delägare i dessa 20 bolag.

Vad är en aktiefond?

Nu när vi vet vad en aktie och en fond är så sätter vi helt enkelt ihop dem. En aktiefond är en fond som har minst 85% av sitt kapital investerat i aktier. Resterande del kan man exempelvis placera i räntor. För att vara en aktiefond får den dock aldrig ha mindre än 85% av kapitalet i aktier. 

För att aktiefonden ska ge avkastning så behöver de aktier som den investerat i ge avkastning. 

En aktiefond måste alltid investera i minst i 16 olika bolag. Denna regel brukar inte vara något problem för fondbolagen då de flesta investerar i många fler. Varför denna regel finns till är för att fonden inte ska “lägga alla ägg i samma korg”. Den måste alltså placera i olika bolag och sprida ut risken. Skulle den bara placera i ett par aktier så blir det väldigt ödesdigert ifall ett av bolagen går i konkurs. 

De som bestämmer vilka aktier som fonden ska placera i är analytiker och fondförvaltare. Detta innebär att du genom att köpa fondandelar i fonden kan ta rygg på folk som jobbar med detta professionellt. 

Aktiefonder är en av de vanligaste sparformerna för gemene man i Sverige. 

Många aktiefonder har också regler kring vad de får investera i. Exempelvis brukar man undvika investeringar i tobak och betting.

Aktiefonder har olika inriktningar

Det finns hur många aktiefonder ute på marknaden som helst. Det som skiljer dem åt är vilken inriktning dem har. Den allra vanligaste inriktningen en aktiefond har är att den bara investerar i företag som finns på en specifik geografisk plats. Denna plats kan vara ett helt land som exempelvis Sverige. 

En annan vanlig inriktning är att man riktar in sig på en specifik bransch. Det finns aktiefonder som placerar i alla möjliga företag från teknikbranschen till miljö branschen. 

När du väljer aktiefond behöver du alltså ta ställning till alla dessa olika inriktningar som det finns. Det allra bästa är då att man placerar i flera olika aktiefonder för att inte “lägga alla ägg i samma korg”. Risken är att om du bara placerar i en aktiefond som riktar in sig på teknikbranschen, att om branschen går dåligt, förlorar dina pengar. Att då välja flera olika fonder som placerar i olika branscher och i olika länder är därför att rekommendera. Detta gör att du sprider ut risken.

Skillnaden mellan en aktiefond och en indexfond

Aktiefonder är en slags typ av indexfonder. Eftersom den innehåller aktier precis som en indexfond. En indexfond är en passivt förvaltad fond. Detta innebär att fondförvaltare inte aktivt sitter och letar efter företag att investera i. Fonden följer bara ett bestämt index och köper och säljer aktier som tillhör det indexet. Detta för att hela tiden ha rätt viktning av indexet. Är H&M 5% av indexet så är det 5% av fonden också. 

Aktiefonder följer dock inget givet index. En aktiefond är också aktivt förvaltad, förvaltarna sitter alltså och aktivt letar bra investeringar. Fondförvaltare är fria att själva ta beslut om vad man ska investera i. 

En indexfond har också en mycket lägre förvaltningsavgift. Detta eftersom den inte kräver lika mycket tid och resurser från fondförvaltare. 

Förvaltningsavgift aktiefond

Förvaltningsavgiften för en aktiefond är ofta högre än vad den är för exempelvis indexfonder. En indexfond brukar ligga under 0,5% i förvaltningsavgift. Det gör inte en aktiefond, den ligger snarare kring 1,25%, ibland till och med högre. För detta pris får du dock en aktiv förvaltare som du inte får på samma sätt hos en indexfond. 

Man ska dock inte stirra sig blind på vilken avgift man får betala. Du betalar ju trots allt för en mer aktiv förvaltning av fonden.

Vem borde skaffa en aktiefond?

Den person som mer aktivt vill placera i fonder än att bara välja en indexfond. Att investera i aktiefonder kräver att du lägger ned lite tid. Du behöver exempelvis välja vilken inriktning din fond eller dina fonder ska ha. En indexfond består av flera olika företag inom olika branscher. Detta innebär att du behöver tänka på att du väljer olika aktiefonder inom olika områden för att sprida ut risken.

Vart kan man skaffa en aktiefond?

Det finns flera olika ställen där du kan köpa en fond. Du kan skaffa det hos en bank, mäklare eller hos fondbolaget själva. Det allra vanligaste är att man använder en bank. I Sverige finns det egentligen 3 banker och nätmäklare som särskilt riktar in sig på värdepapper. Dessa är AvanzaNordnet och Savr. Alla 3 aktörer är det gratis att bli kund hos. 

En aktiefond kan du skaffa hos alla av dessa 3 aktörerna. Savr har dock lägst avgifter på fonder då dem tar en mindre del själva. De flesta fonder på deras plattform är mellan 30 och 50% billigare än hos andra aktörer. Detta kan göra en stor skillnad sett över en lång tid då förvaltningsavgift påverkar avkastningen. 

Vill du däremot också ha enskilda aktier på ditt konto så är Avanza och Nordnet bäst. Savr har inte enskilda aktier i sitt utbud än. Avanza och Nordnet har båda låga courtage avgifter och bra erbjudanden för nya kunder. 

Jag rekommenderar att man har enskilda aktier på Avanza eller Nordnet och fonder hos Savr.

Hur funkar köp och sälj i en fond?

När du har bestämt dig för vilken fond du ska köpa och vart så är det dags att lägga en köporder. Denna köporder går väldigt smidigt att lägga hos de nätmäklare jag tidigare nämnt. Deras appar och hemsidor är konstruerade är gjorda för att även den med lite erfarenhet ska kunna klara av att lägga en order. 

I köpordern väljer du för hur mycket pengar du vill köpa för. Du behöver inte tänka på hur stor fondandel du köper eftersom den automatiskt tilldelar dig så stor fondandel som dina pengar räcker till. Det brukar ta några arbetsdagar för en köporder att gå igenom och så att du kan se den på ditt konto. 

Enkelt visat går en köporder till så här.

✔️ Välj vilken fond du vill investera i.

✔️ Skapa en köporder där du anger hur mycket pengar som du vill köpa fondandelar för. 

✔️ Vänta några arbetsdagar till fonden syns på ditt konto.

En säljorder fungerar på ett liknande sätt. Du letar upp den fond som du har tänkt att sälja, detta kan du ofta göra på ditt konto hos den aktör där du har fondinnehavet. Du väljer sedan hur mycket pengar eller hur stor % av ditt innehav i fonden som du vill sälja av. Därefter tar det några arbetsdagar innan du kan se pengarna på ditt konto. Vissa aktörer skjuter till de pengar som du sålt för direkt så att du inte behöver vänta på att de ska komma. 

Enkelt visat går en säljorder till så här. 

✔️ Välj vilken fond som du vill sälja

✔️ Skapa en säljorder där du väljer hur mycket av innehavet du vill sälja.

✔️ Vänta några arbetsdagar tills pengarna syns på kontot alternativt får du dem direkt. 

Bästa aktiefonderna 2020

Det finns jättemånga olika fonder och många är väldigt bra. Det finns också flera olika inriktningar på dem. Här listar jag några av mina egna favoriter. Det ska tilläggas att man aldrig vet hur de kommer gå i framtiden och man kan förlora pengar. 

📈 Core Ny Teknik A

📈 Spiltan Aktiefond Investmentbolag

📈 Spiltan Aktiefond Stabil

📈 Spiltan Aktiefond Småland

Andra typer av fonder

Det finns flera olika typer av fonder precis som det finns flera olika typer av värdepapper. Vilket värdepapper fonden handlar i är ofta det som skiljer mellan de olika typerna av fonder. 

Fond i Fond

Fond i fond, visst låter det skumt? Det är faktiskt som det låter, en fond som äger andelar i andra fonder. Detta innebär att de får en väldigt bred exponering mot många olika aktier eller andra värdepapper. Ett exempel: tänk dig att fonden har andelar i 10 olika fonder som alla har 30 aktier i sin fond. Då får du exponering mot 300 aktier, förutsatt att det inte finns några aktier som används av flera fonder.

Indexfond

En indexfond är en fond som följer ett index. Aktierna som finns i fonden är också de som finns i indexet. Fonden ska alltså återspegla den avkastning som indexet gör. 

Etikfond

Etikfond är ett samlingsnamn för de fonder som inte investerar i vissa saker. Exempelvis är betting och tobak något som många fonder avstår i från att investera i. 

Blandfond

Detta är en fond som precis som det låter, innehåller en blandning av olika värdepapper. Det är vanligt att blandfonder innehåller både aktier och räntor.

Räntefond

En räntefond innehåller räntebärande värdepapper. Att placera i räntor brukar räknas som mer säkert än aktier. Detta innebär att den potentiella avkastningen ofta är lägre än aktier.

Lycka till!