Vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel i ett visst bolag. Äger du en aktie i ett bolag är du alltså delägare i det bolaget. Eftersom du är delägare så har du rätt till att ta del av företagets framgångar. Företagets framgångar brukar vara i form av pengar och det är dessa du som delägare i slutändan ska ta del av.

För att man ska kunna köpa aktier i ett företag behöver det vara ett aktiebolag. När du köper en aktie hamnar du dessutom i ägarboken som är ett register över alla aktieägare. Istället för att få fysiska aktiebrev så får sker allt nu för tiden i olika databaser.

Det finns olika typer av aktier. Det vanligaste är att det finns A, B och C-aktier men det finns också preferensaktier. Preferensaktier är inget för dig som nybörjare utan det räcker att hålla sig till de “vanliga” typerna av Aktier. Det som skiljer A, B och C-aktier åt är att de ger rätt till olika många röster vid bolagsstämmor. A-aktierna brukar ge rätt till fler röster än B och C-aktier. Exempelvis kan en A-aktie vara värd 10 röster och B och C bara värd 1 röst. Antal röster som kommer med aktien du köper spelar dock sällan roll för dig som småsparare. Är du däremot en stor fond eller investmentbolag kanske du vill kolla på A-aktierna. 

Jag rekommenderar att man köper B-aktierna, det är de som brukar omsättas mest. Aktien köp och säljs alltså mycket vilket innebär att det är smidigare att köpa och sälja då det hela tiden finns någon som vill köpa eller sälja. 

Läs mer om vad en aktie är här.

Varför finns aktier?

Företag behöver ofta hitta sätt att finansiera olika saker. Det kan vara exempelvis när de ska expandera till nya marknader och behöver pengar. Det finns många olika sätt att finansiera saker som det. En av dessa sätt är att börsnoteras. 

När ett företag börsnoteras innebär det att det går att köpa deras aktier på aktiemarknaden. Ett företag får in finansieringen genom att ge ut ett visst antal aktier som sedan handlas till en viss kurs. När folk köper dessa aktier så får företaget pengarna och de kan de sedan använda till vad de vill. De byter alltså en viss del av sitt ägande mot aktier. När aktierna sedan köp och säljs på börsen så är inte företaget involverat i det. Det är inte de som köper och säljer sina egna aktier utan det är andra som handlar med aktier. Aktiemarknaden är en andrahandsmarknad så när du köper en aktie så är det någon på andra sidan som säljer den. 

När investerarna sedan har köpt in sig i bolaget så ställer de krav på bolaget då de ju faktiskt är delägare. Det brukar inte vara några särskilda krav som ställs då de ofta är väldigt små ägare och det finns större i företaget. Företaget vill dock fortsatt att det ska gå bra på börsen för deras aktie, exempelvis ifall de vill ta in finansiering igen. Det kan de göra genom en så kallad nyemission där det ges ut nya aktier till en viss kurs. Aktiekursen speglar vad marknaden och allmänheten tycker och tror om företagets framtid. Det innebär att ifall det går dåligt på börsen för företaget så tror folk inte på dem, då kommer ingen att köpa de nya aktierna som ges ut.

Vart kan man handla aktier?

Det första du bör göra ifall du vill komma igång med aktier är att skapa ett konto hos en bank eller annan aktör. Storbankerna tillhandahåller värdepappershandel men det är inte de som är bäst. De som är bäst enligt mig är Avanza och Nordnet som mer specifikt har riktat in sig mot handel med aktier och fonder. 

En aktie köp och säljs på en andrahandsmarknad kallad aktiemarknaden eller börsen. Denna andrahandsmarknad kan du då komma åt hos banker och andra aktörer. 

Det finns lite olika kontotyper som man kan handla aktier med. De som finns är Investeringssparkonto (ISK), Kapitalförsäkring (KF) och Akite fonddepå konto (AF). Ur ett skattemässigt perspektiv så gynnas man oftast av att välja antingen ISK eller KF. ISK är den vanligaste av dem två men om du ska spara till barn eller köpa utländska aktier kan KF vara att föredra. Med ett AF konto kan du kvitta förluster mot vinster men skatten är så låg på ISK och KF att om man förväntar sig att få avkastning över en tid så kommer man tjäna på att ha någon av dem. 

För dig som är nybörjare med aktier rekommenderar jag att skapa ett konto hos Avanza. De har ett väldigt bra erbjudande där du inte behöver betala någon courtage i början. De har också en väldigt snygg och bra app som gör det smidigt.

Vad är en aktieutdelning?

Många av företagen som är börsnoterade har en aktieutdelning. De som går med vinst brukar iallafall ha det, för de som inte går med vinst blir det svårt eftersom de då går med förlust. Företag som går med vinst brukar alltså dela ut en del föregående års vinst till aktieägarna. Desto mer av bolaget man äger desto större aktieutdelning får man. Man brukar ange utdelning per aktie, exempelvis 3 kr per aktie.

Både privata och börsnoterade aktiebolag kan ha utdelning. Börsnoterade bolag väljer ofta att ha det för att de är “tvingade” av aktieägarna. Aktieägarna ser utdelningen som ett sätt att få pengarna snabbt och kanske tjäna en slant. De pengarna som man får från utdelningen återinvesterar man ofta för att få en kraftfullare ränta på ränta effekt. Skulle ett bolag sänka eller ta bort sin utdelning så brukar aktiekursen sjunka rejält. Detta då det är en indikator på att vinsten har blivit sämre eller är dålig. Förtroendet för bolaget blir också mindre och därför vill bolaget ogärna sänka aktieutdelningen. 

Aktieutdelningen brukar delas ut en eller två gånger per år. På senare tid har även företag börjat dela ut varje månad eller kvartalsvis. Detta eftersom fler och fler vill få pengarna mycket snabbare så att de kan göra vad de vill med dem. I USA är det vanligare med att man har utdelningar oftare än vad det är i Sverige dock. 

Oavsett om du väljer A,B eller C-aktien så får du lika mycket i utdelning. Du får alltså inte mer pengar för att du har fler röster. 

Att ha många utdelningar kan innebära mycket administrativt arbete för företaget vilket man också får ta med i beaktning. Man behöver kanske inte få utdelningen varje månad utan det räcker 1 gång varje halvår?

Mer om vad en aktieutdelning är kan du läsa här. 

Hur bestäms aktiekursen?

Som nybörjare inom aktier kan det vara svårt att förstå vad aktiekursen styrs av och vad som bestämmer priset på en aktie. Aktiekurser bestäms av vilka förväntningar på företagets framtid marknaden och allmänheten har på företaget. För att bilda dessa förväntningar så tar man massa olika saker i beaktning, exempelvis företagens vinst och utdelning.

Gör företaget större och större vinster så leder det i sin tur till att aktieutdelningarna blir större. Att ett företag gör större vinster hela tiden ser marknaden som något bra och då brukar aktiekursen gå upp. 

Precis som med mycket annat så är utbud och efterfrågan viktigt. Vill ingen köpa en aktie så kommer det bli svårt att sälja den och då måste man gå ner i pris. Går företaget bra brukar det dock inte alls vara något problem då efterfrågan ofta är stor.

I slutändan är det vad folk är beredda att köpa och sälja en aktie för som bestämmer priset. Vad folk är beredda att köpa och sälja för brukar kunna ses i orderdjupet. 

Företagens vinsttillväxt och aktiekursen brukar gå hand i hand. 

När du köper aktier i ett företag så förväntar du och tror att företaget kommer att utvecklas positivt i framtiden.

Läs gärna också: när ska man sälja sina aktier?

Courtage i samband med aktiehandel

Courtage är den avgift som banker och andra aktörer tar ut i samband med aktiehandel. Det finns lite olika sätt som de tar ut den avgiften på. 

Ett sätt är att den är en viss % av det du handlar aktier för. Den kan ligga på exempelvis 0,25% av din order. Det andra sättet är att den är fast, exempelvis 2 kr per order. Vanligtvis brukar det vara en minimum i form av en fast kostnad när man gör köp under 400-500 kronor. 

Förutom courtage så kan det också finnas en växlingsavgift ifall du handlar aktier i utländsk valuta. Den brukar anges i % och ligger ofta kring 0,5%. Den avgiften behöver du inte tänka på ifall du bara ska köpa svenska aktier.

Aktier som passar dig som nybörjare

Det är självklart svårt för mig att säga vilka aktier du bör köpa. Dels för att jag inte vet med säkerhet om de är bra men också för jag inte vet din strategi.

Vissa aktier passar dock bättre för nybörjare. Generellt kan man väl dock säga att investmentbolag passar för den som är ny på börsen. Investmentbolag är bolag som investerar i andra företag, det är deras affärside alltså. Det innebär att du som aktieägare kan ta rygg på professionella investerare och analytiker. En annan sak som är bra med investmentbolag är att de vill tjäna pengar så du vet då med säkerhet att de kommer göra sitt bästa. Det är ju trots allt deras egna pengar de handlar med och inte spararnas pengar som fonder gör.

Stora företag är annars en bra start och något som borde utgöra grunden i en aktieportfölj för de allra flesta. Det kan därför vara bra att börja med att kika på några stora bolag som exempelvis Assa Abloy och Husqvarna. När man sedan har plockat in några av dem så kanske man ska kika på lite mindre bolag där risken är större. Men med risk kommer ju även chansen till stor avkastning.

Hitta din strategi inom aktier

Att hitta sin strategi är oerhört viktigt för att kunna känna sig trygg i sin investeringar. Är du trygg i dina investeringar så kommer du inte heller styras så mycket av känslor och på så vis ta dåliga beslut. 

Hur hittar man sin strategi då? Det gör man lättast genom att testa sig fram. Märker man att man känner sig som tryggast när man investerar i bara stora och kända bolag, då kanske man ska hålla sig till det. Vill man däremot att det ska hända saker och gillar att verkligen grotta ned sig i produkter och rapporter så kanske småbolag är något för dig. Det är ju svårt att veta precis när man börjar vilken strategi man ska ha och därför är det viktigt att testa. 

Några andra strategier kan vara exempelvis att du jagar utdelning eller att du letar undervärderade bolag. Att jaga utdelningar har på senare tid blivit mer populärt. Grundtanken med det är att man i slutändan enbart ska kunna leva på att ta ut den utdelning som man får. Detta då man inte tror att företag kommer få mindre vinster och därför inte sänka utdelningen. 

Testa gärna olika strategier men använd kanske inte hela kapitalet. Låt det gå lite tid tills du känner dig trygg i dina investeringar och din strategi, sedan kan det vara dags att handla för större summor.

Skaffa dig ett intresse för aktier

Saker blir så mycket lättare ifall man är intresserad av det och det gäller även aktier. Aktier tar väldigt mycket tid att sätta sig in i men också när man väl kommit igång. Därför behöver man gilla processen. Man behöver gilla att läsa i kvartalsrapporter och studera företag. Det är inte ett måste att tycka att det är kul men det blir så mycket lättare då. 

Att handla med aktier tar mer tid än om du investerar i exempelvis fonder. Därför blir det svårt att motivera för sig själv varför man ska hålla på med aktier om man inte har något intresse. Har du ett intresse kommer du tycka det är värt den extra tiden.

Sluta aldrig att lära dig mer om aktier

Aktier är något som man aldrig kan bli fullärd inom. Det finns alltid saker som man kan lära sig och utveckla. Ju mer du lär dig desto större övertag kommer du dessutom ha på andra sparare. Kunskapen kommer alltså att höja dina chanser att tjäna bra med pengar på aktier. 

Det finns flera olika sätt att lära sig mer om aktier. Poddar och aktieböcker är två bra alternativ och något som jag rekommenderar. Att skaffa en riktigt bra bok om något relaterat till aktier som man kan läsa när man har en stund över är fantastiskt. 

Vill du läsa mer om de bästa aktieböckerna kan du göra det här.

Frågor och svar

Det finns många olika frågor som kan dyka upp när man är ny inom aktier. Här kommer de vanligaste.

Ska man investera en stor klumpsumma eller sprida ut den?

De allra flesta anser att det är bättre att sprida ut köpen över en tid. Detta gör att du då teoretiskt lär köpa både när börsen är på toppen men också när den är på botten. Det är därför ett mer “säkert” sätt att investera om man har en stor summa. Risken är ju annars att du investerar hela summan när börsen är för dyr och att du sedan förlorar massa pengar.

Hur många olika aktier ska man ha?

Det beror lite på hur du vill ha ditt sparande. Har du flera aktier i olika bolag så sprider du ut risken och du kommer inte att påverkas särskilt mycket ifall någon går dåligt. Avkastningen kan dock bli mindre än om du hittar 3-4 aktier som du verkligen tror på och investerar i dem. 
Som nybörjare är det dock att föredra att ha många olika bolag i sin aktieportfölj. Då kan det passa bra att ha 12-15 st aktier. Där majoriteten är stora bolag men också några enstaka mindre. Vill du ha mindre eller mer än det så funkar det också bra, välj det som du trivs med.
Jag går igenom mer ingående hur många bolag man ska ha i en portfölj här.

Hur tjänar man pengar på aktier?

Det finns två olika sätt att tjäna pengar på de aktier du äger. Den första är att du får aktieutdelning. Utdelningen brukar ligga på 2% till 4% av aktiekursen. 
Det andra sättet är att du helt enkelt köper en aktie för ett billigare pris än vad du sedan säljer den för. Det är där du kan tjäna de största summorna. 
Hur mycket du tjänar beror på hur duktig du är. Är du extremt duktig finns möjligheten att tjäna riktigt mycket pengar.