Vad är en aktieutdelning och hur funkar det?

Du har säkert hört folk prata om att de snart får utdelning från sina aktier. Det är inte lätt att veta vad en aktieutdelning är om du inte är insatt. Du kan vara lugn dock, för i denna artikel ska vi se till att du lär dig vad en aktieutdelning är och hur den funkar.

Vad är en aktieutdelning?

Företag som är aktiebolag kan dela ut förra årets vinst till aktieägare. Det är det som kallas aktieutdelning. Aktieutdelningen brukar mätas i % av aktiekursen. Begreppet som används för att visa hur stor aktieutdelning ett bolag har är direktavkastning. 

Aktiebolag kan vara både privata och börsnoterade. Det spelar ingen roll vilket de är så länge de är ett aktiebolag, aktieutdelning är möjlig för båda. Börsnoterade bolag har ofta aktieutdelningar för att aktieägare “kräver” det. Aktieutdelningar ses ofta som något man förväntas att ha om man går med vinst. 

Privata aktiebolag som bara drivs av ett fåtal personer brukar använda sig av aktieutdelning av skatteskäl. Skulle de ta ut det som lön istället blir skatten större och därför tar de ut det som utdelning. 

Vissa företag delar ut pengar trots att de inte går med vinst men det är sällan hållbart i långa loppet.

Vill du lära dig mer om vad en aktie är så kan du göra det här.

Hur ofta kan man få aktieutdelningar?

Hur ofta ett aktiebolag har aktieutdelning är något som de kan bestämma. Bland de större bolagen som är börsnoterade brukar man ha en utdelning en gång om året. Den brukar man ha på våren när man vet hur mycket föregående års vinst blev. 

Det finns även svenska bolag som har utdelningar varje halvår eller varje kvartal. De är dock mer sällsynta och än är det mest populärt med att dela ut en gång per år. En anledning till varför man har en aktieutdelning en gång per år är att det behövs en del administrativt arbete av företaget. Det är ju de som ska organisera så att aktieutdelning funkar och det tar tid. 

Bolag utomlands brukar ha utdelningar lite oftare än svenska bolag. De amerikanska bolagen brukar dela ut varje halvår eller kvartal. 

Det finns även de företag som har utdelning varje månad. En del amerikanska bolag kör på det sättet. Det kan dock skapa en del problem då de behöver göra det administrativa jobbet varje månad. Det blir också problematiskt ifall man går med förlust en månad. Att dela ut oftare är för övrigt något som har blivit mer populärt nu på sistone. Folk vill få sin utdelning och kunna sätta de i arbete så snabbt som möjligt. 

Det är också svårt att dra in utdelningar utan att man ska få kritik från aktieägare. Det är därför viktigt att man har en hållbar plan kring hur aktieutdelning ska gå till och hur mycket som ska delas ut.

Är du på jakt efter böcker som handlar om aktieutdelningar kan du läsa mitt inlägg om det här.

Vad ska man göra med sin aktieutdelning?

När du väl fått aktieutdelning utbetald kan du göra vad du vill med den. Vill du ta ut dem ur kontot och köpa någon sak så kan du göra det. Det är dock inte att rekommendera ifall du vill få mer pengar. 

Att återinvestera aktieutdelningen in i nya aktier är att rekommendera. Detta eftersom ränta på ränta effekten skapas. När du investerar dina pengar så får du avkastning på pengarna. När året sedan är slut har du mer pengar än du börja med. Året efter kommer du få avkastning på inte bara de pengarna du satte in i början utan också de du tjänade året innan. Det är det som kallas ränta på ränta effekten. Återinvesterar du varje år så kommer du alltså att tjäna mer pengar i form av avkastning för varje år som går. 

Ger alla aktier utdelning?

Nej, det är upp till företagets majoritetsägare och ledning att bestämma. På bolagsstämmor brukar man besluta hur mycket som ska delas ut och när. 

Stora bolag som går med vinst brukar dock dela ut en del av sina pengar. Det är ofta de som klarar av att dela ut pengar år efter år. Kolla gärna upp hur utdelnings historiken ser ut för dina bolag. 

Bolag som håller på att expandera och som vill växa kraftigt har sällan någon utdelning. De vill istället återinvestera i verksamheten och få bolaget att växa så snabbt som möjligt.

Varför man inte ska stirra sig blind på aktieutdelningen

Aktieutdelning innebär ju att bolaget delar ut sina pengar till aktieägarna. Detta är pengar som man kunde använda till att investera i verksamheten. Ett bolag som har 0% i aktieutdelning och ändå går med vinst, investerar i verksamheten. Detta kan skapa ett värde för aktieägaren då deras aktier blir mer värda om företaget blir större. 

När du tänker på aktieutdelning behöver du alltså analysera vad som är mest viktigt, att du får pengarna eller att de återinvesteras in i verksamheten. De flesta bolag brukar hitta en balans där de delar ut en del av sin vinst och återinvesterar en del i sin verksamhet. Detta för att hålla alla parter på gott humör. 

Eftersom aktieutdelningen ofta ses som viktig så möts bolagen av kritik ifall de sänker den eller inte delar ut alls ett år. Att dra in utdelningen eller sänka den skadar marknadens syn på bolaget. En sänkning av utdelningen ses som ett varningstecken och aktiemarknaden blir skeptiska till bolaget. Därför sänker bolagen bara utdelningen ifall de helt enkelt är tvungna. 

Vissa bolag delar ut en för stor del som inte är hållbart i det långa loppet. Det behöver du som aktieägare akta dig för. Om bolaget sedan behöver sänka utdelningen så kommer aktiekursen att påverkas negativt. Det innebär att dina aktier kommer bli värda mindre. Se därför till att investera i bolag som har en rimlig syn på aktieutdelningar. Ett tips är att gå tillbaka och kolla på hur företaget har skött sin utdelning under kriser. Det är ofta där du kan se om de har en hållbar plan kring aktieutdelningar.

Hur funkar skatten på aktieutdelningar?

Ifall du har aktierna på ett Investeringssparkonto (ISK) eller Kapitalförsäkring (KF) så är aktieutdelningen inte skattepliktig. 

Ifall du har aktierna på ett aktie och fonddepå konto (AF) så är aktieutdelningen skattepliktig. Skatten är samma som du betalar för andra vinster som sker på kontot. Aktieutdelningar är en vinst och ska därför också skattas på eftersom AF konton beskattas på vinsten.

Lycka till med dina aktieutdelningar!