När Ska Man Sälja Sina Aktier?

Har du köpt en aktie någon gång så behöver du också sälja aktien vid ett senare tillfälle. När ska man då sälja sina aktier? Det går jag igenom i den här artikeln. 

På samma sätt som att det är viktigt att köpa en aktie vid rätt tillfälle så är det också lika viktigt att sälja aktierna vid rätt tillfälle. Att sälja en aktie är rent praktiskt inte svårt då det bara är att trycka på säljknappen och välja till vilken aktiekurs man ska sälja aktierna. Det svåra är ju att veta när man bör sälja aktierna. 

Det är extremt svårt att veta när man ska sälja sina aktier men det finns lite saker man bör funder och tänka på innan man tar sitt beslut.

Två Anledningar Till Att Sälja Sina Aktier

  1. Pengarna behövs någon annanstans.
  2. Någonting har ändrats och du tror inte längre på bolaget du äger aktier i. 

Det är egentligen de enda anledningarna som finns för att sälja sina aktier. 

Den första anledningen säger egentligen sig själv. Behöver du ha pengarna till något annat inom en snar framtid så bör de inte vara investerad i aktier. Många gånger när man köper aktier så har man något särskilt mål, exempelvis spara ihop till en bostad. När du då har sparat ihop tillräckligt så behöver du realisera det målet. Då behöver du sälja dina aktier. Har man ett mål framför sig på lite längre sikt så blir det ofta lättare att sälja sina aktier. Eftersom det då bara är att trycka på säljknappen när målet uppfyllts. 

Har du däremot inget mål så kan det kännas svårt att sälja av sina aktier. Då behöver du ju inte realisera vinsten utan då kanske det är lite mer flexibelt när du ska sälja dina aktier. Du behöver kanske inte ha pengarna denna veckan utan det skulle bara kännas skönt att få dem sålda. För att sedan kunna använda de till att exempelvis konsumera någonting. Då blir det lätt att man börjar tänka på när rätt tillfälle för att sälja aktierna är. Risken blir då att man går massa tid i onödan och väntar på “rätt tillfälle”. Eftersom det finns risker med aktier så kan ju aktien förlora hela sitt värde under den tiden. 

Den andra anledningen när du inte längre tror på bolaget är lite mer komplext och här kommer därför saker som kan få en att ändra sin uppfattning om ett bolag. 

När Är Aktien Fullvärderad Eller Övervärderad?

Innan du köper aktier i ett bolag så brukar du göra en analys. Där är det bra att även komma fram till vid vilken kurs man ska sälja eller vilka kriterier som behöver bockas av för att man ska sälja. Det handlar helt enkelt om när du tycker att aktien inte längre är värd att äga till den aktiekurs som är just nu. Vill man inte kolla på aktiekursen kan man istället kolla på företaget i stort. När är det inte längre värt att äga aktier i detta bolaget, blir då frågan. 

Något som jag själv gillar att göra är att sätta upp en målkurs. När målkursen infrias så gör jag sedan en ny stor analys av bolaget. Märker jag då att jag inte kan motivera en högre kurs än den som är nu eller rent av tycker att den bör vara värd mindre, så säljer jag. Jag brukar kontinuerligt under året följa bolaget och analysera det men årsvis brukar jag göra en stor sådan. Då uppdaterar jag även målkursen. 

Varningslampor? 

Det kan finnas lite olika varningslampor. Exempelvis om VD:n plötsligt avgår. Ett annat exempel är också om bolaget senarelägger sin rapport. 

Generellt kan man säga att saker som sker omotiverat och plötsligt är varningslampor. Alla varningslampor behöver inte betyda något, det skulle ju kunna finnas någon bra anledning bakom det som sker. 

Har du haft en god avkastning i det här bolaget och nu dyker det upp lite varningslampor. Då kan det vara ett tillfälle att sälja en del eller hela innehavet i bolaget. 

Säljer folk i ledningen stora delar av sina aktieinnehav i bolaget skulle det även kunna vara dags för dig att trycka på säljknappen. När de inte längre tror på bolaget, var ska du inte sälja dina aktier?

Sälja För Att Anpassa Dig Till Din Investeringsstrategi

En investeringsstrategi skulle exempelvis kunna vara att ha 15 bolag i portföljen som är likaviktade. Rusar aktiekursen då i ett bolag i portfölj mycket så blir det inte längre likaviktat i portföljen. Då kan det vara en anledning till att sälja ditt innehav. 

Bara för att en aktie ökat  i värde behöver man dock inte sälja den. Oftast har den ju gått upp i värde för att bolaget har presterat bra. Det skulle därför kunna vara dumt att sälja ett högpresterande bolag. 

Det som i slutändan ska styra är dock din investeringsstrategi. Har du lagt upp en strategi om att ha exempelvis 10 bolag i portföljen likaviktade, då ska du också sälja så att det blir likaviktat i portföljen. Det är alltid bra att hålla sig till planen. 

Är din investeringsstrategi inte beroende av att ha likaviktade innehav i portföljen så behöver du inte sälja aktien pga strategin. 

Är du ny inom aktier rekommenderar jag den här artikeln.

Håller Bolaget Sina Prognoser?

Ett bolag kommunicerar ofta utåt en prognos kring vinsten och försäljningen. Det är också dessa du räknar med och kollar på när du gör din analys. 

Skulle bolaget inte följa sina prognoser för framtiden så kan det vara en varningssignal och du bör överväga sälj. Särskilt om inget stort har hänt dem som påverkat dem negativt. 

Studera Bolagets Historiska Värdering

Genom att studera bolagets historiska siffror kan du utläsa vad deras lägsta och högsta värdering hittills har varit. Detta gäller både nyckeltal men också aktiekursens högsta och lägsta historiska värde. När de sedan skiljer sig åt mycket kan det vara läge att agera. 

Skatt Vid Försäljning Av Aktier

Förr när många hade aktie- fonddepå konto (AF) så var det klokt att sälja förlorande aktier och kvitta dem mot vinster. Nuförtiden använder fler Investeringssparkonto eller Kapitalförsäkring och då är inte skattefrågan relevant eftersom de schablonbeskattas. Har du däremot AF kan det vara värt att tänka på att kvitta dina vinster med dina förluster. 

Har Något Hänt I Marknaden?

Om det händer något stort i marknaden så brukar även påverka bolagen. Blir det exempelvis lågkonjunktur så drar det ned hela aktiemarknaden, oavsett vilket bolag man äger i princip. 

Det här kanske mer gäller aktiemarknaden generellt, är det oroligt på marknaden kanske du inte alls vill äga några aktier. Då kanske man ska sälja av alla sina innehav om man inte vill sitta kvar i båten. 

Har Det Hänt Något I Branschen?

Branscher utvecklas konstant och de tar nya vägar. Kanske håller bolagets bransch på att gå en mörk väg till mötes? Det kanske har kommit någon ny teknik som gör bolagets bransch irrelevant? Kanske bolagen i branschen riskerar att regleras hårt av lagar?

Det finns mängder med saker som kan påverka branschen bolaget tillhör som helhet. Att äga bolag i branscher som är på frammarsch är ofta en bra investeringsstrategi. Därför kan du också behöva tänka på att sälja aktierna i bolag där branschens framtid har förändrats. 

Om inte annat kan det vara dags och sätta sig ner och göra en ny analys när något stort hänt inom branschen. Eftersom det finns väldigt få aktörer som själva kan driva en bransch framåt. Är det då en nedåtgående bransch så kommer de få det väldigt svårt. 

Leta Inte Efter Bekräftelse

Investerare tenderar att leta efter bekräftelse i form av information. Informationen tolkar vi sedan på det sätt som stämmer överens med den uppfattning vi har. På det sättet så ser vi bara saker som vi vill se. Det kan handla om att man ser mellan fingrarna för att man gillar bolaget så pass mycket. Man letar och tolkar därför information om bolaget på ett mer positivt sätt än vad det egentligen är, för att vara “okej” med att fortsätt äga bolaget. 

De allra bästa investerarna ifrågasätter hela tiden sina innehav för att ständigt veta att de bolag man har är de bästa. Är det någon som inte längre uppfyller kriterierna så är de inte heller rädda för att trycka på säljknappen. 

Aktiekursen Rör Sig Upp Och Ned

Aktiekursen rör sig uppåt och nedåt ganska kraftigt många gånger. Det är detta som gör att folk kan syssla med swingtrading och daytrading, där man handlar aktier på kortare sikt. 

Det innebär också att ibland kommer bolag vara skevt värderade av marknaden. Bara för att aktiekursen går ned behöver det inte nödvändigtvis betyda att bolaget har blivit sämre. Har inget hänt inom bolaget och aktiekursen går ned kan det ibland vara omotiverat och aktiekursen går tillbaka upp dagen efter, då finns det läge att tjäna pengar.