Fundamental analys för nybörjare – Aktieanalys

Fundamental analys används för att värdera ett bolag och dess potential. Detta görs genom att använda sig av deras “fundamenta” vilket innebär att man går igenom bolagets och branschens redovisade siffror. 

Man kan göra en fundamental analys väldigt svår och komplicerad men det går också att göra den ganska simpelt. I denna artikeln kommer vi att gå igenom fundamental analys för nybörjare och därför göra det ganska simpelt. Förhoppningen är att du kommer att lära dig hur du kan analysera ett bolag på en grundläggande nivå. 

Fundamental analys kan skilja sig lite beroende på hur länge man tänkt att äga aktien. Jag placerar själv endast långsiktigt och artikeln passar därför dig som vill också vill investera långsiktigt.

Vad är en fundamental analys?

När du investerar i ett bolag så blir du delägare i det bolaget. Det är därför ganska naturligt att du vill ta reda på varför du ska bli delägare i just det bolaget. Genom en fundamental analys av bolaget kan du ta reda på om en investering i det bolaget har en bra potential. 

Istället för att gå på vad folk i olika grupper på sociala medier säger om ett bolag så är det bra att själv kunna värdera ett bolag. Då slipper du också chansen att bli lurad av någon som vill få upp ett intresse för en specifik aktie. 

Fundamental analys är ett sätt att analysera en akties värde, utifrån vad bolaget har redovisat för siffror i sina rapporter. Den brukar användas främst vid långsiktig handel då det kan finnas mycket annat som påverkar aktiekursen på kort sikt. 

För att vara duktig på fundamental analys behöver du vara duktig på bokslut, resultaträkningar och balansräkningar. Du behöver också veta hur du ska titta på siffrorna beroende på vilket sorts bolag du analyserar. Man behöver ha en förståelse för att exempelvis en bank och ett teknikbolag inte värderas likadant. Inom vissa branscher kan man behöva titta extra noga på några särskilda siffror och mindre noga på några andra. 

Många som använder sig av fundamental analys kallas för värdeinvesterare. Med det menas att man ser till bolagets värde. 

En annan form av analys är teknisk analys. Den tar inte hänsyn till “fundamenta” i ett bolag utan kollar mer på aktiekursen. Teknisk analys passar mer den som är lite mer kortsiktig i sitt sparande.

Öppna ett konto gratis hos Avanza så kan du handla courtagefritt (gratis) upp till ett maxbelopp.

Är fundamental analys eller teknisk analys bäst?

Vilken av de olika analys formerna som är bäst beror lite på hur man är som person. Gillar man att handla mer kortsiktigt så är teknisk analys bäst. Vill man däremot spara mer långsiktigt så passar fundamental analys bättre.

Är du nybörjare skulle jag däremot rekommendera att lära dig fundamental analys. Teknisk analys är lite svårare då det handlar om att se mönster och använda sig av tekniska indikatorer. 

Att kombinera de olika metoderna är kanske det mest optimala. Då får man ännu mer information som man sedan kan använda sig av för att ta väl avvägda beslut.

Är du ny inom aktier överlag eller behöver fräscha upp minnet lite rekommenderar jag denna artikeln.

Nyckeltal

I fundamental analys använder du mycket nyckeltal för att kunna värdera ett bolags siffror. Det finns flera olika nyckeltal och ju fler du använder desto mer “kött på benen” har du när du väl investerar.

Viktigast är vinsten

Det i särklass viktigaste för att aktiekursen på lång sikt ska gå upp är att vinsten också går upp. Om vinsten stiger så kommer aktiekursen att hänga med förr eller senare. 

Investerar du istället i ett bolag som går med förlust så vill du framförallt kolla på när de bör gå breakeven. Då är det oerhört viktigt att man förstår affärsiden och produkten då det är lite klurigare när ett bolag går med förlust. 

Det viktigaste för mig och för aktiekursen på lång sikt är vinstutvecklingen. För att analysera den brukar jag använda mig av tre nyckeltal.

  1. Vinst
  2. Vinst per aktie
  3. Vinstmarginal

Vinst

Efter alla kostnader är betalda så är det vinsten man har kvar. Att hitta vinsten är kanske det lättaste då det brukar nämnas många gånger i texten och synas i de redovisade siffrorna. 

Som jag nämnt tidigare så innebär en stigande vinst en stigande aktiekurs. Det är naturligt eftersom ett bolag som har en stor vinst är mer attraktiv att vara delägare i. 

Risken med att enbart kolla på vinsten är att ett bolag faktiskt kan sälja mer produkter och tjänster men tjäna mindre procentuellt än vad de gjorde innan. Detta sker ifall kostnaderna ökar i förhållande till vinsten. Enkelt förklarat:

“Du köper in en penna för 5 kr och säljer den för 10 kr. Du får då 5 kr i vinst. Nästa dag sedan höjs priset och du köper in 2 pennor för 6 kr men fortsätter att sälja pennorna för 10 kr. Då är din vinst dock 8 kr. Andra dagen har du alltså tjänat 3 kr mer än dagen innan. Samtidigt har vinsten per penna minskat med 1 krona.”

Vinstmarginal

Bland det sämsta investerare vet är när ett bolag börjar tjäna mindre per investerad krona. Man vill ständigt se att företaget tjänar mer för varje krona de investerar. Det är det som är vinstmarginal. 

Den är väldigt simpel att räkna ut och något som passar dig som är nybörjare inom fundamental analys. Du räknar ut den genom att ta vinsten / omsättningen= vinstmarginalen. 

Det man helst vill se med vinstmarginalen är att den ökar över tid. Detta då bolaget förhoppningsvis lär sig hur de effektiviserar sin verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv. Går vinstmarginalen åt andra hållet bör du fundera på varför och om den trenden kan brytas.

Vinst per aktie

Ett bolag har ett visst antal aktier. Att då bara kolla på vinsten som stort säger inget om hur mycket vinst varje del (aktie) får. Vinst per aktie är därför ett sätt att se på vinstutvecklingen i förhållande till det totala antalet aktier som finns i bolaget. 

En stigande vinst per aktie innebär att varje enskild aktie blir mer värdefull.

Märker du att både vinst, vinstmarginalen och vinst per aktie har en uppåtgående utveckling så är det väldigt positivt. Det är en bra indikator på att bolaget är bra och att de hela tiden utvecklas. 

Utdelning

Många av de bolagen som går med vinst delar ut pengar från föregående års vinst. Samtidigt har många investerares intresse vuxit mer och mer för aktieutdelning. Det har blivit något som man förväntar sig av ett bolag som går med vinst. Likaså förväntar man sig att bolaget aldrig ska behöva sänka sin utdelning. Detta innebär att man som investerare gör klokt i att titta på utdelning och utdelningstillväxten. 

Här kommer två bra saker att kolla på när du utvärderar ett bolags utdelning.

  1. Utdelningsandel
  2. Utdelningstillväxt

Utdelningsandel

Utdelningsandel är rätt så simpel. Det är den andel av vinsten som bolaget betalar ut till er som aktieägare. 

Hur stor andel ett bolag delar ut brukar kunna skilja sig ganska mycket. Det viktiga när man kollar på utdelningsandelen är att den är rimlig. Du vill inte att den ska vara orimligt hög och att det leder till att de några år senare behöver sänka utdelningen. Då brukar aktiepriset och förtroendet för bolaget få sig en rejäl törn

När jag själv kollar på utdelningsandelen brukar jag vilja se en sund nivå. Delar de ut 80-90% av vinsten så är det inte något jag personligen gillar att se. Företaget är cäldigt sårbar ifall något händer och deras vinst sjunker. Då kan de komma att behöva dela ut mer än vad de gick med vinst eller sänka utdelningen. 

Den del som bolaget inte delar ut går tillbaka in i verksamheten. Därför är det nödvändigtvis inte dåligt ifall de bara delar ut en liten andel av vinsten. Du behöver däremot fråga dig om pengarna gör mer nytta i bolagets verksamhet eller att du få dem. När du väl får utdelningen kan du ju återinvestera in i nya aktier eller göra något helt annat.

Sugen på att hitta aktieböcker som du kan läsa? Jag har skrivit en artikel om de bästa aktieböckerna här.

Utdelningstillväxt

När ett bolag höjer utdelningen kan man som aktieägare och delägare se det lite som en “löneökning”. Det innebär i slutändan att du får mer pengar till plånboken. 

Att utdelningen hela tiden växer och ökar över tid är något som investerare gillar. Det tyder på att bolaget mår bra och att dess utdelningsandel hittills varit bra. När du gör dina fundamentala analys, leta upp föregående års utdelningar och se vilken nivå de ligger på. Kolla om utdelningen hela tiden har vuxit så att den är på sin högsta nivå just nu. Att kolla hur utdelningen har utvecklat sig under kriser som exempelvis finans eller coronakrisen är också bra. Detta då det ger en indikation kring hur bolaget funkar under en kris.

P/E tal

P/E betyder på engelska “price / earnings”. På svenska innebär det att aktiepriset / vinst per aktie= P/E tal. Det är troligtvis en av de mest använda nyckeltalen och många aktörer räknar ut det automatiskt åt en. 

Själva syftet är att se vad marknaden tycker om bolaget och hur den värderar det. 

Det svar man får fram är antal år det skulle ta för bolaget att tjäna in motsvarande summa som du har betalt per aktie. Det tar bara hänsyn till nuvarande intjänings takt men det går även att räkna ut P/E tal på estimat (gissningar). Det blir lite mer svårbedömt då men det kan ge en bra fingervisning på hur bolagets framtid i nuläget värderas.

Kassaflödesanalys

För dig som investerare är kassaflödesanalys ett sätt att kolla hur pengar flödar igenom verksamheten. Det innebär att man kollar på de pengar som går ut från bolaget men också de pengar som kommer in. Det går att mixtra lite med siffrorna för att göra det snyggare så kolla därför på en längre period. 

Det man helst vill se är att den löpande verksamheten innebär ett positivt kassaflöde.Det brukar innebära att bolaget också har bra med likvida medel (kassa). 

Kassaflödesanalys kan vara särskilt bra att göra på mindre bolag för att se hur verksamheten fungerar. Det kan också vara ett sätt att kolla ifall de i framtiden kan tänkas behöva mer finansiering. Men också ifall de behöver ta lån för att kunna dela ut aktieutdelningen.

Förstå bolagets produkter och deras verksamhet

Att enbart kolla på företagets siffror ger dig inte en nyanserad bild. För att kunna göra en riktigt bra analys av ett bolag behöver du förstå deras verksamhet. Du behöver förstå varför deras produkt eller tjänst är bra och vad bolagets styrkor samt svagheter är. 

Se därför till att lägga ned lite tid på att kolla på deras produkter eller tjänster. Kanske till och med testa någon av dem? 

Som aktieägare är du också delägare och det är därför ganska naturligt att du bör veta vad företaget sysslar med. 

Du har hittills märkt genom den analys du gjort att företaget tjänar pengar. Gå nu igenom hur de gör det. Vilken produkt säljer bäst? Vem skulle kunna tänka sig att köpa denna produkten eller tjänsten?

Håll koll på branschen som bolaget verkar inom

Det finns flera risker inom aktier som kan påverka aktiekursen. En av de sakerna är att branschen går dåligt. Även om det enskilda bolaget kanske går bra så kan det ändå dras ned av att branschen går dåligt. 

Finns det större branschledande företag i branschen? Kan ditt bolag utmanövrera dessa? Är ditt företag branschledande och vilka konkurrenter finns isåfall? 

Det är alla relevanta frågor att besvara när man titta på branschen i helhet. Många branscher utvecklas och nya företag blir branschledande. Exempelvis håller det på att bli ett skifte i klädbranschen, e-handel håller på att ta över handel i fysiska butiker. 

För att tro på företaget behöver man ofta tro på branschen som helhet. Ifall branschen inte har en ljus framtid så behöver ditt bolag verkligen prestera bra för att fortsätta växa. Det kan därför vara en bra ide att investera i bolag som verkar inom en bransch som har framtiden framför sig.

Vilka sitter i ledningen och är de kunniga?

En aspekt som jag tycker underskattas av många är vilka som sitter i ledningen. De som sitter i ledningen är de som på riktigt kan påverka bolaget. Jag brukar därför kolla på ledningen och se vad de har gjort historiskt. De får gärna ha haft ledande positioner i företag som lyckats väl innan. Gärna inom samma eller liknande bransch som bolaget jag analyserar. 

VD är den som sköter bolagets verksamhet. Det gäller därför att VD:n är kunnig och att han eller hon är förtroendeingivande.

Vad kan påverka bolaget utifrån?

Avslutningsvis brukar jag kolla på vad som kan påverka bolaget utifrån. Det kan vara exempelvis regleringar eller lagar som diskuteras. ett exempel på en reglering som påverkade gambling branschen mycket var att de nu behöver ha en licens. Det innebär att vissa bolag som inte fått licens får det svårare att bedriva sin verksamhet. Det innebär att bolag som har licens har fått mindre konkurrens men de har också fått fler ögon på sig från myndigheter.