Vad Är Skillnaden På A Och B-Aktier?

Är du ny på börsen och precis börjat handla med aktier så lär du märka att det finns flera olika aktier. De vanligaste är A och B-aktier men det finns även C, D och preferensaktier. Vad är då skillnaden på A och B-aktier? 

Vad skillnaden mellan A och B-aktier är ska jag lära dig i denna artikeln. Hur du ska tänka och om du ska köpa A eller B-aktien går jag också igenom.

Vad Är A Och B-Aktier?

Ett aktiebolag kan behöva få tag i finansiering för att exempelvis exponera sig mot nya marknader. Ett sätt att få tag i den finansieringen är genom att börsnoteras. 

Investerarna som ger finansieringen till bolaget får i sin tur aktier och inflytande över bolaget. Aktierna som ges utbyte är då ofta A eller B-aktier. Inflytandet i sin tur får de genom rösträtter som kan användas under bolagsstämmor. 

Är du helt ny inom aktier så rekommenderar jag denna artikeln för att lära dig allt en nybörjare behöver veta.

Vad Är Skillnaden Mellan A Och B-Aktier?

Genom att köpa aktier i ett bolag så blir du delägare. Som delägare ska du också få vara med och bestämma i vilken riktning bolaget ska gå. Det kan du göra genom rösträtter. 

Skillnaden mellan A och B-aktier är antalet rösträtter som aktieägaren är berättigad till. Det är alltså inflytandet över bolaget som skiljer A och B-aktier åt. 

Det vanligaste är att en A-aktie är värd tio gånger mer rösträtter än en B-aktie. En B-aktie ger då alltså oftast berättigande till 1 rösträtt per B-aktie. Medan en A-aktie ger rätt till 10 stycken rösträtter per A-aktie. 

Har du samma antal A-aktier som någon har B-aktier så kommer alltså du ha mer inflytande över bolaget i form av rösträtter. 

En del bolag ger även ut C-aktier och de är då värda en tusendel av vad en A-aktie är värd i form av rösträtter.

Enda skillnaden mellan A och B-aktier är inflytandet man får i form av antal rösträtter. Har du samma antal A-aktier som en har B-aktier så är ni alltså lika stora delägare i bolaget. Bara för att du köper A-aktier så äger du alltså inte en större del i företaget än om du hade köpt B-aktier. 

Har du inte redan ett konto hos Avanza så rekommenderar jag att du skaffar det. De är min favorit när de kommer till handel med aktier och fonder. Dessutom har de bra erbjudanden när du blir ny kund.

Varför Finns A, B Och C-Aktier?

Aktier ges ut av bolag för att få in pengar för att kunna finansiera olika saker. Detta gör man genom något som kallas nyemission.

De som har grundat bolaget ger ut aktier till investerare. Dock vill man ju som grundare ofta ha kvar kontrollen över bolaget. Det kan man få genom att ge ut aktier som har mindre antal rösträtter. 

Det man gör då är att man ger ut B-aktier, vilket leder till att grundarnas och andra aktieägares aktier blir mindre värda i form av ägarandel av bolaget. När aktierna blir fler i ett bolag så representerar ju varje aktie en mindre del av bolaget än vad det gjorde innan. Det är det som händer när B-aktierna ges ut, grundarna minskar sin ägarandel i bolaget. 

Däremot vill de ju fortsatt ha kvar kontrollen och makten över bolaget. Det kan de ha genom att de själva har A-aktier som ger rätt till fler rösträtter. Då kan de fortsatt ha en stark rösträtt på bolagsstämman även om de inte längre äger en lika stor del av bolaget. 

Ska Man Köpa A Eller B-Aktier?

Ja, ska man köpa A eller B-aktier? Stora investerare vill gärna ha A-aktier för att kunna styra bolaget. 

Småsparare som du och jag använder sällan våra rösträtter. Detta då vi ofta inte äger särskilt många aktier i jämförelse med storägare. Då kan vi inte heller påverka särskilt mycket på bolagsstämman. Flera småsparare går aldrig på en bolagsstämma heller, då är det ju ingen ide att ha många rösträtter om man inte använder dem i praktiken.

Tänk istället på följande saker när du bestämmer om du ska köpa A eller B-aktier.

Vilken Aktieslag Omsätts Mest?

Aktier köp och säljs på börsen. Hur många aktier som säljs och köps är det man brukar kalla för omsättning av aktier. Ju fler som säljs och köps desto högre omsättning har aktien. 

A-aktier ägs ofta av stora investerare och grundare. De är ofta mer aktiva i bolagets verksamhet vill därför inte köpa och sälja lika frekvent. Det leder till att omsättningen av A-aktier är låg. Det kan i sin tur leda till att du som småsparare kan få det svårt att köpa och sälja A-aktierna. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många som vill handla A-aktierna med dig. 

Vill du som småsparare alltså kunna köpa och sälja snabbt så bör du välja B-aktier då de omsätts mer. 

Skiljer Sig Aktiepriset Mellan A-Aktien Och B-Aktien?

Aktier rör sig som bekant, kraftigt. Det kan därför ske snabba rörelser i olika aktier. Ibland kan det då uppstå en stor prisskillnad mellan A-aktien och B-aktien. 

Anledningen till varför aktiepriset på A-aktien och B-aktien kan helts plötsligt skilja sig kraftigt åt är flera. Exempelvis kan nyheter och PM släppas som gör att småsparare vill köpa B-aktier. Storägare vill däremot kanske sälja. Då kan B-aktien gå upp eftersom fler småsparare vill köpa den medan A-aktien går ned för att storägare vill sälja. Då kan det uppstå stora skillnader mellan de olika aktieslagen. 

Aktiearbitrage

Det är när du utnyttjar prisskillnaden som sker mellan två aktieslag, exempelvis A-aktier och B-aktier.

Vid arbitrage så byter du dina aktier i det aktieslag som är dyrast till det aktieslag som är billigast. Detta gör man “riskfritt”.

Tanken med arbitrage är att man får mer aktieutdelning för pengarna då utdelningen är samma för både A och B-aktier. Oftast så tror man också på att skillnaden mellan de olika aktieslagen ska minska. Detta tror man ska ske genom att aktieslaget som är billigast går upp i pris. Säljer man då så har man gjort en lyckad arbitrage affär. 

Tänk på courtagekostnader så att du inte håller på och byter mellan aktieslagen när prisskillnaden är för låg. Då kommer courtaget att göra att det inte blir någon vinst. 

Sammanfattning

Vad är skillnaden på A och B-aktier? Det hoppas jag att du kan nu men för säkerhets skull kommer skillnaderna här i punktform. 

Ska man köpa A eller B-aktier?