Vad är skillnaden mellan bruttolön och nettolön?

Du har säkert hört folk prata om nettolön och bruttolön men vad är skillnaden mellan dem? Båda två är begrepp som anspelar på den lön du får efter utfört arbete men det kan vara svårt att veta vad som skiljer dem åt. Det ska vi hjälpa dig med i den här artikel.

Vilken är skillnaden mellan bruttolön och nettolön?

Det är två stycken begrepp som båda innehåller ordet lön i sig. Lön får man som du vet när man har utfört ett visst arbete. Betalningen för arbetet brukar alltså kallas lön. 

Skillnaden mellan bruttolön och nettolön är väldigt simpel. Bruttolön kommer ursprungligen från det latinska order “brutus” som betyder “rå”. Bruttolönen är alltså rå, så vad innebär det? Det innebär att bruttolönen är den lön du får innan skatter och avgifter är dragna. Den är alltså “rå”. 

När skatter och avgifter dras av på bruttolönen så blir det en nettolön. Man skulle kunna säga att den har tillagats och nu är redo att “ätas” av dig som löntagare. I Sverige finns det flera skatter och avgifter så bruttolönen skiljer sig ofta mycket från det du faktiskt får ut i form av nettolön. 

När man brukar prata om sin lön så är det oftast bruttolönen man menar. Detta då den innehåller helheten innan saker dras bort. Vad som dras bort kan skilja sig mellan olika individer. Därför är det lämpligare att prata om bruttolönen.

Enkelt förklarat är skillnaden mellan bruttolönen och nettolönen att man i nettolönen har dragit av avgifter och skatter. 

Vad ingår i bruttolönen?

Bruttolönen innehåller flera olika skatter. Exempel på skatter som ingår i bruttolönen innan man tagit bort dem är statlig skatt och kommunalskatt.

Är du anställd kan du också ha tillgång till vissa förmåner. Ett exempel på en förmån är att du får tillgång till bil av företaget. Denna förmån får du ofta betala lite för, inte lika mycket som den kostar men ändå en liten del. Förmånerna ingår också i bruttolönen. 

Om du är anställd så får du ofta ett lönebesked. På detta lönebesked ska det framgå tydligt till vad delar av din lön försvinner till. Har du inte fått ett sådant så kolla med din arbetsgivare. Som arbetsgivare i Sverige betalar du in arbetsgivaravgifter. Dessa ingår också i bruttolönen.

Som du märker är det en hel del som ingår i bruttolönen och många saker ska bort innan du kan få lönen i handen.

Vad ingår i nettolönen?

Nettolönen är det som blir över efter att skatter och avgifter har dragits av. Enkelt sagt är det bruttolönen minus skatter och avgifter som är nettolönen. 

Nettolönen är det som är mest intressant för dig som löntagare. Detta då det trots allt är det som du får i handen varje månad. Skillnaden mellan bruttolönen och nettolönen blir såklart mer ju mer du tjänar då du får betala mer skatter. 

Är du med i svenska kyrkan så påverkar den också nettolönen. Att vara med i svenska kyrkan kostar nämligen en viss procent av din bruttolön. Har du alltså gått ur svenska kyrkan så får du mer pengar i handen. 

Den kommunala skatten kan också göra att nettolönen kan skilja från person till person trots samma bruttolön. Ifall kommunen du bor i har högre kommunalskatt än andra kommuner så kommer du få lite mindre i fickan. Förhoppningsvis får du dock bättre “service” då du betalar mer i skatt.

Vad får jag i nettolön?

Det bästa sättet att få reda på hur mycket du får i nettolön är att besöka Skatteverkets webbplats. Ett annat sätt att ta reda på din nettolön är att titta i lönebeskedet. Det är det faktiska beloppet som du får utbetalt på ditt bankkonto eller i form av en lönecheck varje månad som är din nettolön.

Din nettolön påverkas av:

Varför är det viktigt att veta skillnaden mellan bruttolön och nettolön?

1. För Anställda:

För individer är bruttolönen ofta det belopp som du först ser i din anställningskontrakt eller erbjudande. Det är den siffran som ger dig en uppfattning om hur mycket du kommer att tjäna innan eventuella skatter och avgifter dras av. När du har denna information, kan du planera din ekonomi och budgetering mer realistiskt. Du vet exakt hur mycket du förväntas tjäna, och det hjälper dig att fatta beslut om utgifter och sparande.

När skatter och avgifter sedan dras av förvandlas bruttolönen till nettolönen, det belopp som du faktiskt får in på ditt bankkonto varje månad. Det är den summan som du kan använda för dina dagliga utgifter och eventuella besparingar. Att förstå skillnaden är viktigt för att undvika överraskningar i din budget och för att säkerställa att du har råd med dina kostnader.

2. För Arbetsgivare:

För arbetsgivare är det också viktigt att klart förklara skillnaden mellan bruttolön och nettolön för sina anställda. Detta hjälper till att undvika missförstånd och frustration bland de anställda. När anställda förstår att bruttolönen är den totala kostnaden för arbetskraften, inklusive skatter och avgifter som arbetsgivaren måste betala, kan det minska förväntningar om högre nettolöner.

Arbetsgivare bör också överväga hur förmåner, som till exempel tjänstebilar eller försäkringspaket, påverkar den totala kompensationen. Dessa förmåner inkluderas ofta i bruttolönen och kan vara en viktig del av en anställds totala ersättning.

3. I Olika Ekonomiska Situationer:

Skillnaden mellan bruttolön och nettolön blir mer uppenbar när man överväger olika ekonomiska situationer. Individer med högre bruttolöner kan uppleva större skillnader när skatter och avgifter dras av. Å andra sidan, för personer med lägre bruttolöner, kan nettoutbetalningen vara närmare bruttolönen eftersom skattesatserna är lägre.

Det är också viktigt att notera att olika regioner och länder har olika skattesatser och avgifter. Så var du bor kan påverka hur mycket av din bruttolön som omvandlas till nettolön.

I sammanhanget av dessa faktorer blir det tydligt varför det är nödvändigt att förstå skillnaden mellan bruttolön och nettolön, oavsett om du är en arbetstagare eller arbetsgivare. Detta bidrar till en sundare ekonomisk planering och hjälper dig att fatta välgrundade beslut om din ekonomi.

Vad är ett bruttolöneavdrag?

Ett bruttolöneavdrag är den summa som dras direkt från en arbetstagares bruttolön innan skatter och andra avgifter beräknas. Dessa avdrag kan variera och inkluderar vanligtvis poster som pensionssparande och fackföreningsavgifter. Genom att göra avdrag från bruttolönen minskar den totala skattskyldigheten. Bruttolöneavdrag syftar till att ge arbetstagare möjlighet att dra nytta av olika ekonomiska incitament och tjänster genom att använda en del av sin bruttolön före skatt.

Är du sugen på att lära dig om vad du kan investera i för att få dina pengar att växa så finns en artikel om aktiefonder här.