Risk Med Aktier Och Aktiehandel

När du håller på med aktier så är det viktigt att förstå vilka risker som finns men också vad man kan göra åt dem. Annars riskerar man en dag att stå utan pengar och med svansen mellan benen. Att förstå den risk som finns med aktier och aktiehandel är väldigt viktigt då du kan minimera dem.

Risken när du köper aktier är att du förlorar pengar. Det är därför väldigt viktigt att du förstår vad risken är och hur du kan minimera den. Det är faktiskt som så att varje gång du köper en aktie så finns risken att du förlorar alla dina pengar. Det kan ske ifall bolaget går i konkurs och då förlorar du alla pengar du satt in där.

Vad Innebär Risk Inom Aktier?

När man pratar risk inom aktier och andra investeringar så är det risken att man förlorar pengar på sin investering som det handlar om. 

Värdepapper kan ge olika former av avkastning till dig som ägare. Du kan exempelvis tjäna pengar på att aktiekursen går upp och du säljer dyrare än vad du köpte aktien för. Ett annat sätt är att man får aktieutdelning från bolaget. Ofta brukar man få en bra avkastning genom att kombinera de båda sätten och återinvestera utdelningen. 

Som investerare vill man självklart att man ska få avkastning på den investering man gjort. Det finns dock en chans att man förlorar pengar eller att aktiens värde sjunker. Det är faktiskt möjligt att förlora hela den summan som man investerar ifall det vill sig riktigt illa och bolaget går i konkurs. 

Hur stor risken är för att du förlorar pengar skiljer sig lite mellan vilka bolag man investerar i. Ett bolag som är i uppstartsfasen har större risk att gå i konkurs än ett stort bolag som funnits i 100 år. Däremot kan man eventuellt tjäna mer pengar på bolag som är i uppstartsfasen. Det finns ett samband mellan chansen att gå med vinst och risken att förlora pengar. 

Det finns mängder med olika saker som kan påverka en akties kurs. Dessa risker går vi in lite mer detaljerat på längre ned i artikeln.

Vad Består Risk Av?

Risk består egentligen av två saker, sannolikhet och konsekvens. Hur stor är chansen att dina aktier ska förlora i värde och att du förlorar pengar. Vad blir då konsekvensen av det? 

Trots att du väljer en aktie med “låg” risk att gå ner i värde så kan konsekvensen ändå bli att du förlorar hela ditt kapital. Konsekvensen ifall det blir en nedgång kan ju trots allt innebära att du förlorar hela kapitalet. Risken för att du förlorar hela ditt kapital kan aldrig bli 0 ifall du sysslar med aktier men du kan däremot göra den extremt liten. 

Att hålla nere sannolikheten och konsekvensen av en nedgång av värdet på dina aktier är därför väldigt viktigt.

Är du sugen på att öka din kunskap om aktier så bör du läsa mitt inlägg om de bästa aktieböckerna här.

Minska Sannolikheten För Att Aktierna Ska Förlora I Värde

Att förutspå kursrörelser så att du kan köpa och sälja perfekt är såklart helt omöjligt. Hade man suttit inne på egenskapen att sälja när det är som dyrast och sedan köpa på botten hade man varit den rikaste personen i hela världen. Eftersom kursrörelser är så svåra att förutspå så innebär det att det är oerhört svårt att bedöma sannolikheten för att aktien ska tappa i värde. 

Det man däremot kan ha med sig är att börsen historisk har gått uppåt. Det är naturligtvis ingen garanti för att det kommer fortsätta så men det visar iallafall hur det gått hittills. Man kan också se att aktiemarknaden har gått upp och ner. De som har varit tålmodiga och suttit still i båten har alltså fått en bra avkastning. De som däremot har försökt pricka bottnar och toppar har däremot riskerat att gå miste om väldigt mycket avkastning. Vissa har däremot lyckats att pricka dessa bottnar och toppar men det är inte många. 

Att använda sig av månadssparande är därför bra då du sprider ut köpen. Det innebär att du troligtvis kommer att köpa på toppar men också på bottnar.

Vilka Risker Finns Det Inom Aktier?

När du sätter ihop din aktieportfölj så finns det många olika saker du behöver ta i beaktning och som kommer att påverka din risk. Det finns väldigt många och här kommer många av dem.

De Två Största Riskerna Med Aktier

Risker inom aktier brukar man dela upp i marknadsrisk och bolagsrisk. Detta då de är de största riskerna men också för att de andra riskerna lätt kan kategoriseras till någon av dessa riskerna. 

Marknadsrisk – Marknadsrisken är en risk som påverkar hela aktiemarknaden. Det kan exempelvis vara att konjunkturen vänder nedåt. Marknadsrisken påverkar hela aktiemarknaden och innebär att nästan alla aktier sjunker i värde. 

Bolagsrisk – Detta är risken för det enskilda bolaget som du investerat i. Är din bolagsrisk hög så har du antagligen investerat i ett bolag i uppstartsfas eller ett som expanderar otroligt snabbt. Det kan medföra höga skulder, förlustresultat och ojämna intäkter vilket blir en risk för dig som aktieägare. Är din bolagsrisk låg så har bolaget jämna intäkter, går med vinst och relativt låga skulder.

Andra Risker Inom Aktier

Branschrisk – Risken för att en hel bransch går dåligt. Det kan exempelvis vara att ny teknik gör att många teknikbolag får det svårt. 

Aktierisk – Aktierisken hör ihop med bolagsrisken. Aktierisken påverkas av exempelvis aktiens värdering och dess P/E-tal samt P/S-tal med mera. Är aktiekursen volatil (rör sig kraftigt upp och ner) så innebär det ofta en hög risk. 

Valutarisk – Denna risk är aktuell för dig som äger aktier i annan valuta än den svenska. Den valutan som aktien handlas i kan ju röra sig både upp och ner vilket leder till att aktiens värde också går upp och ner. Det kan både vara bra och dåligt. Går aktien upp 2,5% och valutan också så har du totalt fått 5% avkastning. Samma sak gäller på nedsidan vilket innebär att du inte alls får någon avkastning utan snarare tappar i värde. 

Likviditetsrisk – När du köper och säljer en aktie så innebär det att någon annan är på andra sidan och köper och säljer. Det innebär att för att du ska kunna sälja en aktie så krävs det att någon annan vill köpa den. I mindre bolag där omsättningen (handeln) av aktier är låg kan därför innebära att du inte kan sälja tillräckligt snabbt till ett marknadsmässigt pris. Du tvingas alltså sälja till ett mycket lägre pris än vad du tänkt dig.

Politisk risk – Att politiker stiftar nya lagar är inget nytt. Många av dessa lagar påverkar inte dig som privatperson men en del kan påverka de företag du investerar i. En annan risk med politiken är att om det råder politisk instabilitet i ett land så påverkas oftast aktiekurserna negativt. Det behöver inte vara en stor instabilitet utan det räcker med att den bara stör ditt bolag.

Risken att känslor tar över – När vi människor ser att något börjar gå dåligt så får vi ofta panik och försöker lösa det. Det gäller även inom aktier, börjar en aktie går dåligt så kastar sig folk över säljknappen. Risken blir då att man enbart säljer på bottnar och därför går miste om väldigt mycket avkastning när kursen vänder uppåt. Det är ofta bättre att sitta lugnt i båten och inte låta känslorna ta irrationella beslut.

Hur Minskar Jag Risken I Mitt Aktiesparande

Ett väldigt enkelt och bra sätt att minska risken i ditt aktiesparande är genom att diversifiera din aktieportfölj. Det innebär att du investerar i flera olika bolag och sprider alltså risken mellan dem. Ifall ett bolag går i konkurs så kommer ditt kapital inte att påverkas jättemycket då du fortfarande har flera andra aktier kvar. Skulle du däremot bara investera i ett fåtal bolag så blir du väldigt sårbar och kommer att förlora mycket pengar ifall ett bolag går i konkurs. Nackdelen är ju att om en aktie i portföljen går kraftigt uppåt så påverkar det inte kapitalet lika mycket som om du hade haft färre bolag i aktieportföljen. 

Förutom att sprida risken mellan olika bolag kan du också sprida den mellan olika branscher. Det innebär att du inte har alla dina aktier inom samma bransch. Istället har du några stycken i flera olika branscher. Eftersom du bara investerar i några stycken i varje bransch så kan du se till att verkligen välja de bästa inom den branschen. Har du 15 aktier så är en bra fördelning att ha 3 aktier inom 5 olika branscher. Då får du en bra spridning av risken på flera olika branscher. 

Ytterligare ett sätt att sprida ut risken i ditt aktiesparande är genom att ha utländska aktier. Eftersom vi är svenskar så blir det lätt att vi enbart investerar i svenska bolag. Då blir vi väldigt sårbara ifall Sveriges ekonomi skulle börja gå dåligt. För att minimera den risken så är det bra om man köper några aktier i några andra länder. USA är en väldigt stor ekonomi och därför kan det vara ett alternativ för att sprida ut risken.

Risk Är Nödvändigt Inom Aktier

Tänk om man hade kunnat investera utan risk och ändå fått en bra avkastning. Tyvärr är inte det möjligt och varför är ganska uppenbart. Hur hade något kunnat ge en avkastning samtidigt som det hade varit helt riskfritt? Det närmsta riskfritt man kommer är väl ett sparkonto men i tider som dessa ger de ändå 0% i avkastning. 

Du behöver alltså ta risk för att få avkastning. Tar du ingen risk i dina aktier så kommer du inte heller få någon avkastning. Hög risk innebär däremot inte per automatik att man får hög avkastning. Den höga risken innebär dock troligtvis att aktierna kommer att svänga kraftigt och du kommer få chans till hög avkastning men också stor risk att förlora alla dina pengar. Det är viktigt att ha med sig.

Välj Den Risknivå I Ditt Aktiesparande Som Du Är Trygg Med

Det är väldigt viktigt att du känner dig trygg i dina investeringar och den risk du tar med dina aktier. Att du känner dig trygg i den risk du tar och att du inte investerar pengar du inte har råd att förlora. 

Vilken risknivå man vill ha får man helt enkelt testa eller gissa sig fram. Investerar man i högriskaktier och har svårt att sova om nätterna för att man är orolig, då är det kanske dags att minska risken. Även när aktierna går ner i värde bör du kunna känna dig trygg och inte få panik. 

En bra fråga att ställa sig är: vilken risk är jag beredd att ta och vad är då den potentiella avkastningen?

Vad Är Sharpekvot?

Sharpekvot är ett sätt att mäta den riskjusterade avkastningen i en aktieportfölj. Det är ett bra mått när man vill jämföra olika aktieportföljer. Sharpekvot mäter aktieportföljens avkastning utöver den riskfria räntan, i relation till den risk som tagits. Risken hämtar man i från investeringarnas volatilitet. 

En hög sharpekvot tyder på att man har haft en hög avkastning i relation till den risk man tagit. Att ha en så hög sharpekvot som möjligt är därför att föredra. 

Sharpekvot mäts även på fonder för att ge dig som investerare en blick in i hur avkastninge har varit i relation till risken. 

Hos en del aktörer används “sharpe ratio” som är engelska för sharpekvot.

Använd gärna sharpekvot för att analysera den risk du tar nu i dina aktier.