Momentumstrategi – Dual Momentum

Genom att använda en momentumstrategi kan du investera med trenden i marknaden och utnyttja momentum effekten. I denna artikeln går jag igenom den populära strategin Dual Momentum. 

Dual Momentum är en ganska enkel men kraftfull strategi som man kan lyckas väl med ifall man är duktig. Den kommer ursprungligen från en bok skriven av Gary Antonacci. Hela strategin bygger på precis som namnet antyder, att man använder sig av momentum.

Momentum effekt

När du investerar i det som trendar positivt och som rör sig ganska kraftigt uppåt så nyttjar du dess momentum. Det är en generell uppfattning på börsen men undersökningar har också visat att det som går bra också ofta fortsätter att gå bra. På 3 till 12 månaders sikt brukar man kunna ha en god momentum effekt. 

Det är inte garanterat att det kommer att fortsätta att gå upp men sannolikheten är ganska bra för att det sker.

Vad är Dual Momentum?

Precis som du kan höra på “Dual” så mäter Dual Momentum 2 olika varianter eller sorter av momentum. Den första är absolut momentum som innebär att man endast investerar i positiva trender. Den andra är relativ momentum som innebär att den starkaste trenden väljs ut bland flera olika trender.

Dual momentum är en enkel momentumstrategi som ofta kan funka relativt bra.

Läs gärna också: Vad är en fondrobot?

Relativ momentum

Enkelt förklarat innebär det att man jämför och mäter 2 olika instrument mot varandra och sedan väljer den bästa. Den som väljs är den som är den relativt bästa av de båda. 

Man sätter alltså två olika instrument mot varandra. Exempelvis instrument 1 har gått 5% upp senaste 6 månaderna. Instrument 2 däremot har gått upp 10% senaste 6 månaderna. Då väljer man instrument 2 som gått upp 10% då den trenden anses starkare. 

Det kan kännas konstigt att investera i något som redan gått bra och att man istället borde köpa något som gått sämre. Saken är den att instrument som gått bra tenderar att fortsätta gå bra. Det är det som relativ momentum försöker hjälpa dig med.

Absolut momentum

Detta är ett sätt att kolla så att man endast väljer instrument som tidigare har haft en positiv utveckling. Den söker helt enkelt endast instrument som haft en positivt avkastning. Har ett instrument haft en negativ utveckling och alltså trender negativt så kommer den inte gå igenom den här delen. Är trenden negativ på alla instrument som du väljer bland så kommer den vilja att du ska placera pengarna i räntor. De brukar ge en liten avkastning och är också ganska säkra.

Hur använder man Dual Momentum?

Även om du förstår hur man teoretiskt använder sig av Dual momentum så är det viktigt att också testa göra det praktiskt. Därför har jag tagit fram ett exempel.

Välj ut ett globalt index och ett specifikt land-index. 

Jämför sedan utveckling på 1 år. 

Välj den som har gått starkast. Då har du använt dig av relativt momentum. 

Jämför sedan båda eller bara den som har gått starkast mot lokala räntor. Jämför på 1 års sikt. 

Har räntorna gått sämre så köper du det index som är starkast. Har räntorna däremot gått bättre så köper du de istället. 

Det index som “vann” och som du alltså investerade i är det du ska äga fram tills nästa månad. Vid nästa månad så gör du exakt samma sak och jämför alltså indexen mot varandra på det sätt jag gått igenom. Då kommer du fram till om du ska behålla samma innehav eller förändra något. 

Den kan också användas som momentumstrategi för fonder.

Enkel strategi

Som du märkt så är Dual momentum en väldigt enkel momentumstrategi och som endast kräver att du inför varje månad gör denna korta analys. Därefter ändrar du innehaven om det behövs annars behåller du. 

Förhoppningsvis kan du hela tiden rida med trenden och inte hamna i någon negativ trend.