Investera i aktier och fonder som företag

Ett företag som har kapital över, gör klokt i att investera dessa i aktier och fonder. Det är inte särskilt svårt men väldigt viktigt om du vill att ditt kapital ska växa. Med investeringar i aktier och fonder kan dina pengar jobba för dig och producera nya pengar. Företagare har en väldigt bra möjlighet att låta kapitalet växa på börsen. I denna artikeln går vi igenom hur man kan göra för att börja investera i aktier och fonder som företag. 

För att investera i aktier eller fonder behöver ditt bolag vara ett aktiebolag eller handelsbolag. Ditt bolag behöver också betala en årlig avgift för att få en LEI-kod som möjliggör handel med finansiella instrument. Som bolag kan du välja mellan aktie och fonddepå eller Kapitalförsäkring. Aktiehandeln är i övrigt väldigt lik privatpersoners handel.

Varför är det viktigt att investera företagets pengar?

Har ditt företag en överlikviditet (mycket pengar över) så är det vettigt att sätta dem i arbete. Det kan du göra genom att investera dessa. Som företag kan du exempelvis investera i aktier och fonder. 

Överlikviditet i företaget kan du genom använda till investeringar för att skapa ännu mer avkastning i bolaget. Kapital i bolaget som inte behövs till själva verksamheten kan alltså användas till att investera i aktier och fonder. De allra flesta har överlikviditet placerad i företagskonton som ger 0% ränta. Det är ingen bra ide ifall du vill maximera din avkastning. Har du pengarna på ett företagskonto så missar du chansen till god avkastning och ränta på ränta effekten. 

På ett företagskonto gör pengarna alltså ingen nytta. Där förlorar du snarare pengar ifall du tar inflationen i beaktning. Vill du inte att pengarna ska tappa i värde utan istället maximera din avkastning så bör du investera företagets pengar. 

Dessutom så är bolagsskatten i Sverige i nuläget på 22%, vilket innebär att pengarna växer snabbare genom att ha dem kvar i företaget än att ta ut dem som lön. Tar du ut pengarna som lön istället så får du skatta mer. Har du istället kvar dem i bolaget och sedan investerar dem där igenom så kommer kapitalet växa snabbare. Därefter kan du sedan ta ut dem och du har då fått mer kapital än vad du fått än om du hade tagit ut dem som lön och sedan investerat det privat. 
Genom att investera i aktier och fonder så sprider du också ut risken. Hela kapitalet är alltså inte längre direkt kopplat till det bolag du driver. Istället kan du genom aktier/fonder vara exponerad mot en helt annan bransch än den du själv verkar inom.

Kan ett företag investera i aktier och fonder?

Ja det kan bolag som är aktiebolag eller handelsbolag. Detta då dem är egna juridiska personer och därför kan äga finansiella instrument.

För att som bolag kunna investera i aktier och fonder krävs en LEI-kod. Den kostar några tusenlappar varje år men är väl värt om du har ett ganska stort kapital som ska investeras. 100.000 eller mer är en bra summa där avgiften inte påverkar avkastning särskilt mycket. En ansökan tar bara någon minut.  

Bolaget behöver också ha skrivit in i bolagsordningen att bolaget också ska kunna investera i finansiella instrument.

Vart kan företag öppna konton för värdepappershandel?

Det går att göra hos många olika banker. Avanza och Nordnet är två aktörer som är populära inom värdepappershandel och det är också dessa jag rekommenderar. Vad jag hört så är Avanza särskilt duktiga på värdepappershandel för företag. 

Även om man öppnar ett konto hos Avanza som företag så ser det i princip likadant ut som för en privatperson. Har du därför ett privat sparande i samma bank så kommer du känna igen dig mycket.

Vilket typ av konto ska man ha som företagare vid värdepappershandel?

Ett företag kan ha Aktie och fonddepå (AF) eller Kapitalförsäkring (KF). Ett investeringssparkonto (ISK) är inte möjligt att skapa. 

Ur skattesynpunkt är KF bäst att använda. KF schablonbeskattas nämligen och det brukar vara en väldigt liten summa. En annan fördel är att du slipper bokföra varenda enskild transaktion, vilket kan vara skönt att slippa. 

Med en AF har du möjligheten att kvitta kapitalvinster mot kostnader i bolaget. Däremot går det inte att kvitta kapitalförluster mot kostnader utan bara mot kapitalvinster.

Att tänka på när man investerar bolagets pengar

Att tänka igenom vilka investeringar man gör är alltid klokt. Det man investerar i bör man vara påläst om och göra så mycket som möjligt för att säkerställa att investeringen är bra. Ska du investera i aktier kan det vara bra att göra en fundamental analys för att se om bolaget är värt att investera i. 

Själva grundprincipen inom investeringar är ju också att man bara ska investera pengar som man har råd att förlora. Kan du inte förlora de pengar du stoppar in på börsen så ska du alltså inte heller stoppa in dem. 

En annan bra sak att tänka på när man investerar bolagets pengar är om hur länge man behöver få tillbaka pengarna. Investerar du i aktier och fonder brukar man prata om sparhorisont, alltså hur länge du ska spara tills du behöver ta ut pengarna. Att tänka över sparhorisonten är lika viktigt för privatpersoner som företag. Tänk därför igenom när du kan tänkas behöva plocka ut pengarna.  

Som företag skulle det också kunna vara bra att kunna ha möjlighet att komma åt pengarna snabbt. Detta då plötsliga kostnader och andra omständigheter kan ske, exempelvis corona krisen. Investerar du i aktier och fonder så vill du alltså kunna få tag i pengarna snabbt och kunna föra tillbaka dem in i företaget. Det kan därför vara bra att snegla på större bolag där omsättningen av aktier är hög. Så att du kan sälja snabbt, eftersom det då finns köpare.

Hur ska man investera i aktier och fonder som företag

Att bygga en aktieportfölj gör du på samma vis som privatperson som företag. Det handlar om att sprida ut risken och diversifiera portföljen. Det bör både privatpersoner och företag göra. Hur mycket risk du vill ta är upp till dig. Den hänger också ihop med din sparhorisont. En längre sparhorisont (mer än 5 år) innebär att du kan ta mer risk då börsen över tid har stigit. 

Det gäller alltså att sprida ut risken mellan olika bolag för att inte ett enskilt bolag ska påverka portföljen för mycket om de går dåligt. Generellt brukar man rekommendera att ha 10-15 bolag spridda mellan ungefär 5 olika branscher. Om du vill kan du ju då räkna in ditt bolag, eftersom du ju äger aktier i ditt egna bolag. Det är även bra att ha utländska aktier för att diversifiera ännu mer. Skulle det exempelvis bli lågkonjunktur i Sverige så påverkas inte de aktierna lika mycket. 

Att investera i bolag som har hög omsättning av aktier är bra. Generellt brukar de största bolagen i Sverige ha bra omsättning på sina aktier och det brukar inte vara några problem att få innehavet sålt till rimligt pris. 

Fondportfölj för företag

Ska du däremot bygga en fondportfölj till företaget så är 3-5 fonder en bra siffra. Fonder har ju redan ett antal aktier som de investerar i och fonderna diversifierar sina portföljer. Ta därför 3-5 olika fonder som har lite olika inriktningar. Att ha någon globalfond och sedan en Sverigefond ger dig bra exponering sett till antal länder. Skaffa sedan gärna någon fond som är specialiserad på en viss bransch. Då har du en väl diversifierad fondportfölj. 

Är din sparhorisont lite kortare så bör du kanske använda dig av blandfonder eller räntefonder. De har lägre risk men har historiskt också fått lägre avkastning än aktiefonder.

Vill du lära dig mer om hur man bygger en aktieportfölj kan du göra det här.