Blandfonder – Vad är en blandfond?

Du har säkert hört begreppet blandfond flera gånger, men vad är en blandfond? Blandfond är ett populärt värdepapper att investera i. I denna artikel går vi igenom vad en blandfond är och mycket mer!

”Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för Savr och Avanza Bank”.*

Hur funkar en fond och vad är det?

Fonder är det mest populära sättet att investera i för gemene man, men hur funkar en fond? En fond funkar som så att den innehåller värdepapper som exempelvis aktier. Den kan också placera i saker som råvaror och räntebärande värdepapper. Fonder kan ha inriktningar inom alla möjliga branscher eller länder. Det finns även de fonder som har exponering globalt.

En fond styrs av en fondförvaltare. Till sin hjälp har han ofta tillgång till analytiker som kan hjälpa han analysera exempelvis företag. Beroende på om fonden är passiv eller aktiv förvaltad så har förvaltaren olika mycket att göra. En fond som är passiv kräver sällan så mycket tid efter att man vid fondens start utarbetat en plan. Indexfonder är ofta de som är passivt förvaltade, där handeln sker automatiskt.

Aktivt förvaltade fonder innebär att fondförvaltaren aktivt sitter och letar efter investeringar. Förvaltaren tar alltså aktiva beslut om man ska köpa, sälja eller behålla de olika innehaven. 

En fond tjänar pengar när deras innehav ökar i värde. När något ökar i värde innebär det att köpare är beredda att betala mer för din sak än när du köpte den. En fond kan också förlora pengar när deras innehav går ner i värde. En viktig sak att ta med sig är att du inte har förlorat pengar förrän du har sålt. Det har bara gått ner i värde men eftersom du inte sålt så har den inte realiserats. Viktigt dock att påpeka att det ändå är viktigt att sälja även om det blir en förlust om man inte tror på värdepappret.

Vad är en blandfond?

En blandfond är precis som det låter, en fond vars innehav är blandat. Fonden har alltså flera olika typer av värdepapper. Den allra vanligaste kombinationen är att en blandfond har både aktier och räntor i sin portfölj. Fördelningen mellan dessa två kan man läsa om i fondbestämmelserna. Bestämmelserna är ofta flexibla och innebär att man som förvaltare ofta kan vikta upp antingen räntor eller aktier beroende på hur man tror framtiden ser ut.

Varför är en blandfond bra?

En blandfond är bra eftersom förvaltaren kan ändra fördelningen mellan aktier och räntor. Varför är detta bra kanske du tänker?

Det är bra eftersom förvaltaren då kan ändra fördelningen när marknaden är på väg åt ett annat håll. Passar det bättre med aktier så kan förvaltaren alltså köpa mer aktier. Ifall förvaltaren är bra så kan han eller hon läsa av marknaden. Då kan han eller hon förändra innehavet i fonden så att det passar marknaden just nu. 

Räntor är också något som räknas som relativt säkert inom finansbranschen. Avkastningen är sämre men risken är också lägre. Har du investerat i en blandfond så har du alltså en del som är relativt säker. En blandfond kan alltså ses som en form av mellan alternativ. Aktiefonder är mer riskabla och räntefonder är mindre riskabla.

Förvaltningsavgifter för blandfonder

Förvaltningsavgifterna för en blandfond kan skilja sig lite från fondbolag till fondbolag. Generellt sett brukar en blandfond ha lägre förvaltningsavgift än en aktiefond. En aktivt förvaltad aktiefond har i genomsnitt 1,25%. 

Att kolla på förvaltningsavgiften när du väljer vilken blandfond du ska investera i är viktigt. Detta eftersom avgiften påverkar hur din avkastning kommer att bli. Avgiften dras av dina pengar i fonden vilket innebär att det blir en kostnad. Förutsatt att fonden presterar över dess avgift kommer dock att värdet på fondinnehavet att öka. 

Fördelar och nackdelar med blandfond

Precis som med allt så finns det fördelar och nackdelar. Många av sakerna som kommer att listas kan också vara både och beroende på hur man är som individ och hur länge man har tänkt att spara.

Fördelar med blandfonder

  1. Du får exponering mot både aktie och räntemarknaden. Detta ger en diversifierad portfölj. 
  2. Din portfölj kommer att stå emot bättre i en nedgång. Detta eftersom du inte har är fullt investerad i aktier. 
  3. Du kommer alltid ha en del i aktiemarknaden.

Nackdelar med blandfonder

  1. Din portfölj kommer inte att ha samma avkastning ifall det blir en uppgång. Detta eftersom räntebärande värdepapper inte ökar i värde lika snabbt som aktier. 
  2. Du riskerar att missa avkastning om du investerar med en lång sparhorisont. Aktiemarknaden har gått upp över tid och det innebär att du går miste om en del av denna uppgång. 
  3. Avkastningen i räntebärande värdepapper är relativt låg idag då styrräntan i Sverige är låg.

Vem passar en blandfond bra för?

Som jag nämnt tidigare så kan blandfonder ses som ett mellan alternativ bland fonder mätt i risk. Detta passar alltså bra för den person som vill ha lite risk men samtidigt inte för mycket. Många personer vill just ha relativt låg risk då de ofta saknar stor kunskap om aktiemarknaden. Detta gör att en blandfond passar för de allra flesta svenskar i dagens samhälle. 

Det är också ett bra alternativ för den som ska ha sina pengar på en medellång sikt. Eftersom du inte är fullt investerad i aktiemarknaden så är risken mycket lägre. Ditt värde påverkas inte lika mycket heller vid en börskrasch. 

För den som vill ha väldigt låg risk så passar räntefonder bättre och om du vill ha högre så är det aktiefonder som gäller.

Vad är en blandfond?

Generationsfonder

Generationsfonder tillhör kategorin blandfonder och innebär att man omfördelar från aktier till räntebärande värdepapper i takt med att man blir äldre. Detta för att risken ska minska ju närmre man kommer pensionen. Få personer vill ju ta stora risker med sina pensionspengar och därför har man utarbetat ett system. Systemet minskar alltså risken ju äldre du blir. 

Det vanligaste är att generationsfonderna är inriktade på en viss generation. Generation 80-tal innebär alltså att fonden är avsedd för folk födda på 80-talet. 

Detta kan vara något att titta närmare på om du vill ta mindre risk ju äldre du blir.

Hur och vart kan man köpa och sälja blandfonder?

En blandfond kan man köpa hos de allra flesta banker, nätmäklare och fondbolag. Det finns 3 aktörer som särskilt har inriktat sig mot privatpersoners sparande i värdepapper. Dessa är Savr, Avanza och Nordnet. De har alla ett bra utbud när det kommer till fonder. 

När en kund hos en aktör investerar i en fond får aktören en del av förvaltningsavgiften. Det är så de tjänar pengar. Savr tar en mindre del av avgiften och låter kunden få ta del av lägre förvaltningsavgifter. Detta gör att du hos Savr kan få samma fond men 30-50% lägre förvaltningsavgift. 

Att investera i fonder är samma sak som att köpa fondandelar. Dessa fondandelar är väldigt lätta att köpa nu för tiden. Förr i tiden när du behövde fysiskt befinna dig på bankkontoren för att investera är förbi. Idag har många aktörer appar där du kan sköta ditt sparande. 

Det du först behöver göra är att välja vilken fond du vill investera i. Sedan väljer du för hur mycket pengar du vill köpa fondandelar. Sedan väljer du att köpa, har du saldo på kontot kommer det att dras annars behöver du lägga in pengar. Ordern går sedan iväg till fondbolaget. Hur många fondandelar du får för dina pengar räknas ut automatiskt när ordern har gått igenom. Det brukar ta ett par arbetsdagar innan du kan se fonden som innehav på ditt konto. 

Sälj fungerar på ett liknande sätt. Du väljer vilken fond du vill sälja. Sedan väljer du hur mycket pengar som du vill ta ut ur fonden. Du lägger säljordern och väntar ett par dagar. Efter ett par arbetsdagar kan du se pengarna på ditt konto.

Hur lång sparhorisont ska man ha i en blandfond?

Hur lång sparhorisont man har är väldigt individuellt och beror på om man behöver pengarna i närtid. En bra regel att ha är att man inte lägger in pengar på finansmarknaden som man inte har råd att förlora. 

Ett annat bra sätt är att tänka, ju längre sparhorisont du har desto mer risk kan du ta. Börsen har historiskt stigit med tiden och så länge den fortsätter göra det så kommer det skapas avkastning. 

En blandfond kan passa den som har en sparhorisont som är medellång. Detta skulle kunna vara ungefär 5-10 år men det är väldigt individuellt. En del vill bara ha en blandfond under alla 30 år som man sparar och en del vill ha ännu mer risk.

Bästa blandfonderna 2020

Här listar jag två av mina absoluta favoriter. Varför gillar jag de så mycket? Jo, de har en låg förvaltningsavgift som innebär att den inte påverkar resultatet på samma sätt. 

AMF Balansfond – Investerar upp till 75% i aktier. Innehaven är till stor del svenska.

Swedbank KPA Etisk Blandfond 2 – Fonden innehåller en tredjedel svenska aktier, en tredje del utländska aktier och en tredjedel svenska räntepapper.

Andra typer av fonder

Det finns flera olika typer av fonder. Det som skiljer dem åt är i vilka värdepapper de investerar i. Här ger jag er en liten kort beskrivning av vad de är och vad de gör. En del av dessa fondtyper har jag beskrivit mer detaljerat i några artiklar. Vill du läsa dessa är det bara att klicka på rubriken med ett streck under.

Aktiefond

Aktiefond är precis som det låter, en fond som investerar i aktier. Aktiefonder ses ofta som ganska så riskabla men också med god potentiell avkastning.

Indexfond

Är en form av aktiefond, den innehåller aktier alltså. En indexfond följer ett underliggande index. Det finns indexfonder som följer alla möjliga index. Indexfonder har ofta låga avgifter eftersom de ofta är passivt förvaltade.

Fond-i-Fond

Fond-i-Fond är en fond som investerar i andra fonder. Detta gör att man får en väldigt bred exponering mot olika länder och branscher. De har ofta en ganska hög förvaltningsavgift då de behöver betala förvaltningsavgifter till de fonder de investerar i. Sedan får du som investerare betala en förvaltningsavgift till dem vilket gör att det blir dubbla avgifter.

Hedgefond

I en hedgefond är förvaltaren väldigt aktivt och man investerar i värdepapper som man kan tjäna pengar på även om börsen går nedåt. Man handlar alltså mycket mer på olika marknadssignaler och om man tror på uppgång eller nedgång. Målet med en hedgefond är att aldrig förlora pengar oavsett hur marknaden går. Detta eftersom man vid nedgång försöker tjäna pengar och även vid uppgång försöker tjäna pengar.

Räntefond

En räntefond innehåller precis som det låter, räntebärande värdepapper. Dessa fonder ses ofta som relativt säkra och därför är också deras avkastning relativt låg. 

Tack för att ni läst, kom gärna med frågor om ni har några!

Oliver

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.